icon

Grenzen nu echt (bijna) open?

In een eerdere bijdrage hebben wij u bericht dat het kabinet voornemens was de grenzen per 1 januari 2007 open te stellen voor werknemers uit de in 2004 tot de Europese Unie toegetreden acht Midden- en Oost-Europese landen (MOE-landen). De EU-landen hebben immers de afspraak gemaakt dat het vrij verkeer van werknemers tussen de lidstaten uiterlijk 1 mei 2011 moet zijn geregeld.

Het streven van het kabinet is echter niet gehaald: nog altijd is er voor het in dienst nemen van werknemers uit de MOE-landen een tewerkstellingsvergunning vereist. Hierdoor zijn dergelijke werknemers gebonden aan één specifieke werkgever, waar immigranten uit oude EU-landen vrij zijn om zonder vergunning bij alle werkgevers te solliciteren.
Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft nu in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven voornemens te zijn de grenzen voor werknemers uit de MOE-landen per 1 mei 2007 te openen. Hij voelt er niet voor de invoering van het vrij werknemersverkeer nog langer uit te stellen, aangezien dit volgens hem schadelijk is voor het bedrijfsleven en de relaties met de betrokken lidstaten nadelig kan beïnvloeden.

Van de zo gevreesde oneerlijke concurrentie zou niet langer sprake kunnen zijn, omdat er afspraken gemaakt zijn met de sociale partners die zouden moeten garanderen dat de werknemers uit de MOE-landen hetzelfde (minimum)loon ontvangen. Voor de specifieke afspraken verwijzen wij u naar onze eerdere bijdrage. Dit zogenaamde “flankerend beleid” is gereed en zal gelijktijdig met de invoering van het vrij verkeer worden ingevoerd.


Quirine den Hollander is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Grenzen nu echt (bijna) open?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief