icon

Eén loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning

In september 2006 is er een wetsvoorstel ingediend voor de nieuwe Waterwet. Deze wet zal een achttal wetten vervangen, onder andere de wet verontreiniging oppervlaktewateren en de grondwaterwet. Door de verkiezingen in november 2006 heeft het wetsvoorstel enige tijd in de kast gelegen, maar de procedure is ondertussen weer op gang gekomen. Het streven is dat de Waterwet naast de nieuwe Wro begin 2008 in werking zal treden.

Naast de introductie van een nieuwe sturingsvisie, namelijk het planstelsel dat ook in de nieuwe Wro wordt gebruikt, zal de Waterwet alle vergunningsstelsels van de verschillende wetten bundelen. Dit met het (bekende) doel van vermindering van regelgeving, en dus minder administratieve lasten. Zo komt er één watervergunning naast de nieuwe omgevingsvergunning. Zie over de omgevingsvergunning de bijdragen van 31 januari en 24 mei 2006. Beide vergunningen kunnen bij éénzelfde loket worden aangevraagd, zodat niet langer met verschillende formulieren bij allerlei instanties behoeft te worden aangeklopt.

De nieuwe watervergunning kan nodig zijn voor bijvoorbeeld het lozen van afvalwater in oppervlaktewateren, het bouwen van een steiger of het ontrekken van grondwater. De vergunningverlener moet in dat geval toetsen aan alle doelstellingen en kaders van de Waterwet.


Stephanie Mekking is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Eén loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief