icon

Termijnen & bestemmingsplannen; blijf opletten

Diegenen die willen opkomen tegen een bestemmingsplan, dienen zich in een vroegtijdig stadium te melden bij de gemeente. Wanneer er namelijk geen zienswijzen naar aanleiding van een ontwerpbestemmingsplan zijn ingediend, dan kan er in principe ook niet meer worden gediscussieerd bij de provincie over het vastgestelde bestemmingsplan of bij de Afdeling bestuursrechtspraak over het goedgekeurde bestemmingsplan. Dit is slechts anders op het moment dat je bij de provincie opkomt tegen in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen of als je niet kan worden verweten je niet tijdig te hebben gemeld.

Voor het indienen van zienswijzen en bedenkingen is de verzendtheorie, zoals die geldt voor bezwaar- en beroepschriften, niet van toepassing. Het is dus zaak dat je stuk binnen de termijn door de gemeente of provincie is ontvangen.

Aanleiding voor deze bijdrage is een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak uit december jl. die illustreert dat ook wat de termijn voor het instellen van beroep betreft goed moet worden opgelet.

Tegen het goedkeuringsbesluit van de provincie kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak gedurende de termijn dat het goedkeuringsbesluit en het goedgekeurde bestemmingsplan ter inzage liggen. Deze stukken dienen binnen twee weken nadat het goedkeuringsbesluit bekend is gemaakt bij de gemeente ter inzage te worden gelegd, en liggen daar dan gedurende zes weken. Maar hoe weet je nou of de stukken ter inzage liggen en inderdaad het startschot van de beroepstermijn is gegeven?

In de regel wordt dit door de gemeente op haar website of in de wekelijkse bekendmakingen aangegeven. Zo ook in de gemeente Eemnes, de gemeente die centraal staat in genoemde uitspraak van de Afdeling. Volgens de op de website vermelde procedure zou het ter inzage leggen op de website worden gepubliceerd. Per abuis bleef die publicatie echter achterwege, en kwamen de bewoners er pas veel later achter dat het goedkeuringsbesluit al lang ter inzage was gelegd en de beroepstermijn inmiddels was verstreken. Direct nadat zij dit hoorden, dienden ze alsnog een beroepschrift in bij de Afdeling, stellende dat de termijnoverschrijding verschoonbaar was gezien de fout van de gemeente.

De Afdeling wees dit van de hand. De gemeente had namelijk wel een publicatie geplaatst in de Staatscourant en een huis-aan-huisblad. Volgens de wet is dit voldoende. Daarbij wees de Afdeling erop dat de bewoners, hoewel in een brief van de provincie had gestaan dat een besluit meestal binnen twee weken ter inzage wordt gelegd, zelf niet bij de gemeente hadden nagevraagd waarom publicatie op de website uitbleef. Nu zij al die tijd geen enkel initiatief hadden genomen, was er volgens de Afdeling geen sprake van verschoonbare termijnoverschrijding. Aan een inhoudelijke behandeling van de bezwaren, kwam de Afdeling dus niet toe.

Kortom, op berichten op de gemeentelijke website mag niet blind worden vertrouwd. Het blijft – ook bij bestemmingsplannen – opletten met de termijnen.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Termijnen & bestemmingsplannen; blijf opletten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief