icon

Een nieuw handelsregister

Vorige week stemde de Eerste Kamer in met een nieuwe Handelsregisterwet. Het is nog niet bekend wanneer de wet in werking zal treden; mogelijk wordt dat 1 januari 2008.

De huidige Handelsregisterwet heeft ruim tien jaar bestaan. In het handelsregister zijn belangrijke gegevens over ondernemingen en rechtspersonen vastgelegd, zoals bijvoorbeeld wie tekeningsbevoegd is. Door het toegankelijk maken van deze gegevens biedt het handelsregister een bepaalde mate van rechtszekerheid bij het aangaan van overeenkomsten met een onderneming.

Het register zoals wij dat nu kennen, bevat gegevens over de meeste rechtspersonen (B.V.’s, N.V.’s, stichtingen en verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid) en ondernemingen die door niet-rechtspersonen worden gedreven (eenmanszaken, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen). Vrije beroepsbeoefenaren (advocaten, notarissen, etc.) en hun samenwerkingsverbanden (maatschappen) hoeven op dit moment niet ingeschreven te worden. Hetzelfde geldt voor kerkgenootschappen en overheden. Dat gaat veranderen. Ook deze ondernemingen en rechtspersonen moeten zich voortaan inschrijven. Het handelsregister zal daardoor 15 procent meer inschrijvingen krijgen.

De nieuwe Handelsregisterwet vormt onderdeel van een project van de overheid om het aantal registratiesystemen te verkleinen. Op dit moment zijn dat er zo’n 30.000. Dat moet aanzienlijk worden teruggebracht tot een aantal basisregistraties. Het nieuwe handelsregister is er daar één van. Dit moet een integraal, digitaal basisregister van ondernemingen en rechtspersonen worden waar de overheid zich bij de uitoefening van haar taken op zal baseren. Bedrijven hoeven straks nog maar één keer hun gegevens voor alle overheden te verstrekken. De overheden worden verplicht daarvan gebruik te maken en mogen niet langer meerdere keren om dezelfde gegevens vragen. Zo zal er nog maar één intake komen voor het kvk- en btw-nummer.

Wat niet verandert is dat het handelsregister in beheer blijft bij de Kamers van Koophandel. En bedrijven blijven verplicht het kvk-nummer te vermelden op al hun uitgaande brieven, orders, facturen, offertes en andere aankondigingen, met uitzondering van reclames.


Peter Bos is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Een nieuw handelsregister

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief