icon

Aanvulling inkomen herbeoordeelde WAOers

Zoals wellicht bekend gelden er sinds 1 oktober 2004 strengere criteria voor de beoordeling voor (onder andere) een WAO-uitkering. Gelet hierop worden mensen die een WAO uitkering genieten, sindsdien door het UWV opgeroepen voor een herbeoordeling, welke volgens de nieuwe, strengere normen wordt uitgevoerd.

Indien iemand na de herbeoordeling voor een groter percentage arbeidsgeschikt verklaard wordt en dus (meer) passend werk kan doen, wordt diegene gekort op zijn/haar uitkering.
Tot voor kort kon men, indien men door de herkeuring een lagere of geen WAO-uitkering meer kreeg, gedurende maximaal zes maanden aanspraak maken op een aanvulling op het inkomen. Hiertoe was de Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten (TRI) in het leven geroepen. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de TRI inmiddels aangepast. Hij heeft deze periode verlengd naar maximaal twaalf maanden en deze regeling geldt zowel voor bestaande gevallen als voor nieuwe aanvragen, mits men meewerkt aan reïntegratie. Hiermee loopt de Minister vooruit op de uitwerking van de WAO-aanpassingen uit het coalitie-akkoord. Reden hiervoor is dat, indien gewacht zou worden op uitwerking van alle WAO-maatregelen uit het coalitie-akkoord, WAO-ers van wie het recht op aanspraak op de tegemoetkoming binnenkort afloopt geen baat zouden hebben van de aanpassingen die zijn opgenomen in het coalitie-akkoord en dit vond de Minister blijkbaar onwenselijk.

Overigens kunnen ook zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn en een WAZ-uitkering genieten en jonggehandicapten met een Wajong-uitkering aanspraak maken op de langere tegemoetkoming


Quirine den Hollander is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Aanvulling inkomen herbeoordeelde WAOers

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief