icon

Casino blijft staatsmonopolie

Holland Casino behoudt het staatsmonopolie voor casino's in Nederland. Dit is het gevolg van een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het Franse bedrijf Compagnie Financière Régionale (CFR) had verzocht om een vergunning om een speelcasino te open in Bergen op Zoom. De gemeente Bergen op Zoom had zich gecommitteerd aan de komst, doch de gevraagde vergunning werd op 1 april 2003 door de minister van justitie geweigerd omdat de Wet op de kansspelen slechts vergunningverlening aan één rechtspersoon toelaat en Holland Casino reeds de vergunninghouder is.

Door dit éénvergunningstelsel is in principe sprake van een beperking van twee van de vier vrije basisrechten van het EG-verdrag: namelijk het recht op vrij verkeer van diensten en vrije vestiging. Op grond van het EG-verdrag zijn beperkingen van deze vrijheden onder meer gerechtvaardigd indien sprake is van dringende redenen van algemeen belang. Voorwaarde is dan wel dat de beperkende maatregel geen onderscheid maakt naar nationaliteit, dat de beperking geschikt is om het algemeen belang te verwezenlijken en dat het gebruikte middel proportioneel is.

Volgens de Minister is het reguleren en beheersen van kansspelen (met als doel de bescherming van de consument), het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit en het tegengaan van gokverslaving een dringende reden van algemeen belang. Het éénvergunningstelsel is een zeer geschikt middel om dit doel te verwezenlijken. Immers er hoeft nu maar één vergunninghouder te worden gecontroleerd en er ontstaat geen concurrentie tussen vergunninghouders zodat de gokverslaving niet wordt uitgebreid.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft geoordeeld dat het onvoldoende aannemelijk was geworden dat de beperking op de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten niet gerechtvaardigd zou zijn. Kortom, het éénvergunningstelsel is een beperkende maatregel die gerechtvaardigd is zodat deze niet onverbindend is wegens strijd met het EG-recht.

En zo blijft Holland Casino de enige vergunninghouder in Nederland die casino's mag organiseren.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Casino blijft staatsmonopolie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief