icon

Huurverhogingspercentage 2007 vastgesteld

Bij zijn aantreden heeft het huidige kabinet aangegeven dat de huurliberaliseringsplannen van de vorige regering niet zullen worden doorgezet.

Inmiddels is, op voorstel van de Minister van Wonen, Wijken en Integratie, de maximale huurverhoging per 1 juli 2007 vastgesteld op 1,1 %. Dit percentage is gelijk aan het inflatiecijfer over 2006. Een opslag zoals in voorgaande jaren wel was toegestaan, geldt voor dit jaar niet. Deze maximale huurverhoging geldt voor de 'sociale huurwoningen', dat wil zeggen de woningen waarvan de huurprijs niet is geliberaliseerd (grofweg, de woningen waarvan de huurpijs onder € 615 per maand ligt of zou moeten liggen).

De koopprijzen van woningen zijn in 2006 (volgens de NVM) gemiddeld 3,7 % gestegen.

De huurliberaliseringsplannen van de vorige regering waren er op gericht de huurpijzen meer in verhouding te brengen met de werkelijke (WOZ-)waarde van die woningen. Met de thans besloten maximale huurverhoging in 2007 wordt van dat uitgangspunt duidelijk afstand genomen.

Het is niet waarschijnlijk dat dit beleid het (particulier of institutioneel) investeren in goedkopere woningen stimuleert.
Het is de vraag hoelang de regering een dergelijk beleid zal kunnen volhouden.


Charles Moons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Huurverhogingspercentage 2007 vastgesteld

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief