icon

Ziekte veroorzaakt door derden: werkgever kan meer kosten verhalen

Werknemers konden al de kosten van loondoorbetaling bij ziekte verhalen op de veroorzaker van ziekte. De loonkosten vormen echter maar een deel van de kosten die de werkgever maakt: ook reïntegratie kost geld. Die kosten moet de werkgever in de toekomst ook op de veroorzaker kunnen verhalen, zo blijkt uit een persbericht van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van vrijdag jl.

De tekst van het wetsvoorstel is nog niet bekend, maar het ziet er naar uit dat er wel weer wat haken en ogen zullen zitten aan de mogelijkheid. Zo moeten de kosten “redelijk” zijn (en zal dus moeten worden uitgemaakt wat redelijk is), en – voor zover uit het persbericht is af te leiden – zullen de kosten ook werkelijk moeten zijn gemaakt; met andere woorden: de werkgever moet inspanningen hebben gepleegd om de werknemer te laten reïntegreren. Dat betekent dus waarschijnlijk dat de werkgever bij zijn claim met bewijsmiddelen zal moeten komen. Of het eenvoudig wordt de kosten te verhalen moet daarom worden afgewacht.

Toch is het komende wetsvoorstel een interessante verruiming van de mogelijkheid van de werkgever zijn kosten te verhalen. Als er inderdaad een veroorzaker van de ziekte is (meestal gaat het dan om een (verkeers)ongeluk), dan heeft de werkgever zoals gezegd ook de mogelijkheid de (netto) loonkosten te vorderen. De claim voor de kosten van reïntegratie kan met die vordering worden meegenomen, zodat de werkgever in één vordering eenvoudigweg meer kosten kan terugkrijgen. Het lijkt dan ook zeker de moeite waard hier rekening mee te houden.

De constatering dat de werkgever nooit al zijn kosten kan terugkrijgen roept vaak de vraag op waarom dat niet kan. Dat is het gevolg van het zogenaamde relativiteitsbeginsel bij de onrechtmatige daad. Als iemand een onrechtmatige daad pleegt jegens iemand anders, is hij gehouden de schade aan die persoon te vergoeden. Daar is wel een aantal voorwaarden aan verbonden, en één daarvan is dat de daad niet alleen op zichzelf onrechtmatig is, maar dat de norm die is overtreden ook strekt ter bescherming van de betreffende persoon. Met andere woorden: de daad moet onrechtmatig zijn tegenover de persoon die schade lijdt. Er kunnen ook derden zijn die schade lijden, maar die niet door de norm worden beschermd. Een voorbeeld: het aanrijden van een voetganger is onrechtmatig jegens die voetganger, maar dus niet jegens de werkgever die daardoor óók op kosten wordt gejaagd.

Er zou wat voor te zeggen zijn om de aansprakelijkheid van de veroorzaker uit te breiden naar de volle schade van de werkgever, maar dat zou aan de andere kant ongetwijfeld tot meer onzekerheid en dus veel lastige procedures leiden. Het wetsvoorstel is – uiteraard als het ook daadwerkelijk wet wordt, maar ik neem aan dat dat wel zal gebeuren – in elk geval een goede stap.


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ziekte veroorzaakt door derden: werkgever kan meer kosten verhalen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief