icon

Overgang van de onderneming: álle arbeidsvoorwaarden mee?

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Bosch heeft in een onlangs gepubliceerde uitspraak van 5 maart 2007 bepaald dat in een geval van overgang van onderneming, het overnemende bedrijf niet exact dezelfde arbeidsvoorwaarden hoeft te bieden aan de over te nemen werknemers als de oorspronkelijke werkgever.

Bij ING zijn ruim 700 werknemers werkzaam bij een onderdeel geheten DockING. ING heeft besloten dit onderdeel te verkopen aan het bedrijf Astron, waar de werknemers per 1 april 2007 in dienst zullen treden. ING heeft afspraken gemaakt met de vakbonden over de personele gevolgen van de overgang van onderneming en de arbeidsvoorwaarden.

211 werknemers menen evenwel dat hun arbeidsvoorwaarden als gevolg van de overgang verslechteren. Zo zouden de ING winstdelingsregeling en de optieregeling verdwijnen, de pensioenregeling kariger worden en zouden de werknemers geen gebruik meer kunnen maken van korting op verzekerings- en bankproducten van ING, terwijl, zo vinden zij, op grond van de wet de arbeidsvoorwaarden van rechtswege overgaan op Astron – en dus ook de kortingen op de “bankproducten”. De werknemers spannen daarom gezamenlijk een kort geding aan waarin zij vorderen dat ze na de overname precies dezelfde arbeidsvoorwaarden behouden als bij ING.

De voorzieningenrechter kan zich echter niet vinden in het standpunt van de werknemers dat de arbeidsvoorwaarden exact dienen over te gaan. De omstandigheden van het geval kunnen meebrengen dat een zo strikte toepassing van die regel niet kan worden aanvaard. Zo kan met name de aard van de beide betrokken ondernemingen, of liever het verschil daartussen, zich tegen een dergelijke overgang van arbeidsvoorwaarden verzetten. Het gaat daarom te ver, aldus de rechter, dat de arbeidsvoorwaarden volstrekt ongewijzigd zouden moeten overgaan op Astron.

De voorzieningenrechter overweegt dat ING als bankbedrijf haar werknemers bepaalde voordelen kan verstrekken (zoals korting op hypotheekrente) die een niet bankbedrijf, zoals Astron, niet kan bieden. De vraag welke arbeidsvoorwaarden dan wél overgenomen dienen te worden door Astron wordt beheerst door de redelijkheid en billijkheid, met andere woorden wat redelijkerwijs van Astron kan worden gevergd.

Is er dan geen hoop voor de 211 ING werknemers? Jawel: de rechter geeft aan dat Astron zich grote inspanningen zal moeten getroosten en dat niet gauw zal worden aangenomen dat de redelijkheid zich tegen een bepaalde inspanning zijdens Astron verzet. Het is dan ook niet ondenkbaar dat Astron bepaalde ING arbeidsvoorwaarden uiteindelijk toch zal moeten overnemen. In dit kort geding is zij daar echter (nog?) niet toe veroordeeld.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Overgang van de onderneming: álle arbeidsvoorwaarden mee?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief