icon

Nieuwe regeling octrooien

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 is door de Ministerraad goedgekeurd en is ter behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd. De belangrijkste beoogde wijzingen zijn de volgende.

Een octrooiaanvraag kan in het vervolg in het Engels worden ingediend bij het Octrooicentrum Nederland. De conclusies moeten wel in het Nederlands worden opgesteld. Op grond van de huidige wet is nog een Nederlandstalige vertaling vereist van de gehele octrooiaanvraag. Met de nieuwe regeling wordt vooruitgelopen op het voornemen van acht Europese landen, waaronder Nederland, om de verplichting een octrooiaanvraag die in een ander land wordt ingediend te vertalen in de taal van dat land, te laten varen. In de huidige situatie moet een ondernemer die voor heel Europa een octrooi wil aanvragen, de octrooiaanvraag vertalen in 27 talen, hetgeen uiteraard tijdrovend en kostbaar is.

Daarnaast wordt het 6-jarig octrooi afgeschaft omdat dit tot teveel rechtsonzekerheid zou leiden. Bij het 6-jarig octrooi wordt namelijk geen onderzoek naar de nieuwheid van de uitvinding verricht. Bij een 20-jarig octrooi gebeurt dat wel. Mocht de wetswijziging worden doorgevoerd, dan kan er dus (net als vóór 1995) alleen nog een octrooi met een beschermingsduur van maximaal 20 jaar worden aangevraagd.

Voorts zal de taksenvrije periode, de periode waarin niet hoeft te worden betaald om het octrooi te behouden, worden verkort. Deze periode bedraagt nu vier jaar en wordt verkort naar drie jaar.

Een laatste beoogde wijziging waar we u op willen attenderen is de actievere de rol van het Octrooicentrum Nederland in zogenaamde adviesprocedures. Onder de huidige regelgeving moet iemand die de rechter verzoekt een octrooi nietig te verklaren, advies vragen aan het Octrooicentrum Nederland over de juistheid van de nietigheidsgronden en mag zij daarbij slechts ingaan op de aangedragen nietigheidsgronden. Op grond van dit wetsvoorstel zou Octrooicentrum Nederland in voorkomende gevallen zelfstandig de aangedragen nietigheidsgronden kunnen aanvullen. Die aanvullingen moeten dan wel afgeleid kunnen worden uit het resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek.

Of en zo ja, wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen, is nog de vraag. Wilt u het volledige wijzigingswetsvoorstel lezen, klik dan hier.


Quirine den Hollander is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied intellectuele eigendom.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe regeling octrooien

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief