icon

Advocaat veroordeeld voor verduistering

Een advocaat werd onlangs door de rechtbank strafrechtelijk veroordeeld vanwege verduistering van gelden waarover hij gerechtelijk bewindvoerder was. De advocaat is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en tot terugbetaling van € 94.305,70.

De betreffende advocaat was aangesteld als gerechtelijk bewindvoerder van een persoon die, vanwege zijn geestelijke toestand, niet in staat was zelf het beheer te voeren over zijn vermogen. In die hoedanigheid had de man forse bedragen overgemaakt naar een “kennis” die de gelden heeft geïnvesteerd in aandelen en juwelen zou kopen. De aandelen bleken vals te zijn, evenals de juwelen. De rechtbank is van mening dat de bewindvoerder hiermee als heer en meester over de gelden heeft beschikt en dat hij deze gelden zich wederrechtelijk heeft toegeëigend. Daaraan doet niet af dat het geld is overgemaakt naar een “kennis” en niet naar de bewindvoerder zelf.

De rechtbank rekent het de bewindvoerder sterk aan dat deze jarenlang advocaat is geweest. Deze heeft door zijn handelingen het vertrouwen geschonden van de persoon die hem als bewindvoerder heeft aangesteld. Daarnaast is het bijzondere vertrouwen geschonden dat in het maatschappelijk verkeer wordt gesteld aan mensen met een dergelijke beroep. De rechtbank legt dus een forse straf op, waarbij in beginsel een onvoorwaardelijke gevangenis straf zou passen. Nu echter de betreffende verdachte verminderd toerekeningsvatbaar werd geacht vanwege een depressie, werd de straf omgezet in een voorwaardelijke straf.

Tot slot nog een opmerking over het slachtoffer. De rechtbank veroordeelt de bewindvoerder eveneens tot terugbetaling van het verduisterde bedrag. De rechtbank beperkt zich echter tot een oordeel over het bedrag dat zonder meer kan worden toegewezen. Zij laat zich niet uit over zaken die wat ingewikkelder liggen, zoals de rente en de advocaatkosten van het slachtoffer. De strafrechter verwijst het slachtoffer daarvoor door naar de burgerlijke rechter. Dat laatste is enigszins teleurstellend, zeker waar een element zoals de rente relatief eenvoudig zou kunnen worden toegewezen. Nu moet het slachtoffer wederom een (lange) procedure voeren om alles terug te krijgen.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Advocaat veroordeeld voor verduistering

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief