icon

Wijziging Woningwet II – criteria bouwvergunning

Per 1 april 2007 wijzigt de Woningwet. In een eerdere bijdrage werd al stilgestaan bij een van de consequenties; namelijk de mogelijkheid om bouwers en gebruikers van een bouwwerk rechtstreeks aan te schrijven op overtreding van het Bouwbesluit.

De wetswijziging strekt zich ook uit tot de criteria waaraan een bouwaanvraag moet worden getoetst. Zoals wellicht bekend wordt bij de beoordeling van een bouwplan gekeken naar het Bouwbesluit, de bouwverordening, het bestemmingsplan, de welstandsnota en de noozakelijkheid van een monumentenvergunning.

Op dit moment geldt nog dat een bouwvergunning slechts mag en moet worden geweigerd als het bouwplan niet voldoet aan het Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening. B&W moeten dus toetsen of het bouwplan al dan niet in strijd is met de hierin opgenomen bepalingen. Vanaf 1 april a.s. luidt de bepaling als volgt: de bouwvergunning mag slechts en moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens niet aannemelijk maken dat het bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit en de bouwverordening. En wat gebeurt er dan indien de stukken onvolledig zijn en B&W deze niet alsnog opvragen?

Ook de beoordeling van de welstandsaspecten krijgt een nieuwe dimensie. Wordt er nu nog gekeken of het bouwwerk qua uiterlijk of plaatsing in strijd is met de redelijke eisen van welstand, per 1 april a.s. wordt hier expliciet aan toegevoegd dat het gaat om het uiterlijk en de plaatsing zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan. Dit lijkt een wijziging van beperkte betekenis, omdat deze tekst ook al elders in de wet is te vinden waar over welstand wordt gesproken. Maar hoe zal hiermee in de praktijk worden omgegaan?

In een volgende bijdrage komen andere wijzigingen aan bod.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wijziging Woningwet II – criteria bouwvergunning

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief