icon

Ontslag en onrechtmatig verkregen bewijs

Is het toegestaan om stiekem een geluidsband mee te laten lopen tijdens een telefoongesprek van een werknemer, en de aldus verkregen informatie te gebruiken om hem te ontslaan? Ik bespreek voor de beantwoording van deze vraag een recente uitspraak van de kantonrechter Breda.

In deze zaak vroeg een werkgever om een ontbinding van een arbeidsovereenkomst. Hij stelde dat de werknemer enkele collega's had bedreigd. De werknemer betwistte dat. Om zijn stellingen te bewijzen wilde de werkgever een bandopname van een telefoongesprek met de betreffende collega laten horen. De werknemer maakte hier bezwaar tegen; hij stelde dat sprake was van onrechtmatig verkregen bewijs. Naar de mening van de werknemer was zijn persoonlijke levenssfeer geschonden, omdat de werkgever bij aanvang van het telefoongesprek niet had medegedeeld dat het desbetreffende gesprek werd opgenomen. Dit zou dan een schending zijn van artikel 8 EVRM.

De kantonrechter maakte hiermee korte metten en oordeelde dat het laten horen van de in het geheim gemaakte geluidsopname geen schending was van de persoonlijke levenssfeer van de werknemer en dat derhalve geen sprake was van onrechtmatig verkregen bewijs. De geluidsopname mocht dan ook worden gebruikt als bewijs. De kantonrechter kwam tot dit oordeel nu het bewuste gesprek betrekking had op betaling van loon, en derhalve een zakelijk karakter had, zodat het belang van de waarheidsvinding zwaarder weegt dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De kantonrechter stelde vast dat de werknemer zich inderdaad bedreigend had opgesteld en zag daarop aanleiding om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werknemer kreeg daarbij geen vergoeding.

De norm die de kantonrechter aanlegt – het gesprek had een zakelijk karakter en mocht daarom worden opgenomen – is overigens niet de “normale” norm voor het meeluisteren met gesprekken. Voor het meeluisteren met gesprekken, maken van video-opnames enzovoorts gelden regels die er in het kort op neerkomen dat personeel – inderdaad – geïnformeerd moet zijn voordat video- of geluidsopnames worden gemaakt, tenzij sprake is van een concrete en gerichte verdenking. In de praktijk zal een rechter (zeker in een ontbindingsprocedure) geneigd zijn verkregen bewijs hoe dan ook mee te nemen, maar daarbuiten kan het onrechtmatig verzamelen van informatie wel degelijk voor problemen zorgen.


Michel Visser is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ontslag en onrechtmatig verkregen bewijs

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief