icon

Hegde funds en de politiek

Iedereen kan zich nog wel de recente discussie herinneren over de mogelijke opsplitsing van Stork, die twee van haar aandeelhouders, de hedge funds Centaurus en Paulson, trachtten af te dwingen. Aan deze discussie heeft de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam inmiddels een voorlopig einde gemaakt, door een aantal extra commissarissen te benoemen om orde op zaken te stellen en te trachten uit de impasse te geraken. Ondanks het feit dat Stork een onderneming is die altijd belangrijk is geweest voor Nederland en waar Nederland trots op mag zijn, was de politiek veelvuldig afwezig in de discussie over de opsplitsing.

Hoe anders is dat nu vorige week een ander hegde fund, TCI, bij ABN AMRO aanklopte met het verzoek zich op te splitsen. Sindsdien staat niet alleen De Nederlandse Bank (DNB) maar ook de politiek op de barricaden om de opsplitsingsplannen van te bekritiseren, of liever, in de kiem te smoren. Zo noemde president Wellink van DNB de actie van de hegde funds een “brug te ver”. Daarbij werd hij gesteund door de politiek, die blij is met het feit dat DNB een signaal heeft afgegeven dat een minderheid van de aandeelhouders niet een cruciale sector onderuit moet kunnen trekken.

In haar officiële reactie richting TCI deelt DNB mee dat de Bank, gezien de omvang van ABN AMRO en de enorme bedragen en de onzekerheid die gepaard zouden gaan met een eventuele opsplitsing van ABN AMRO, tot het uiterste zal gaan om haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de financiële stabiliteit in Nederland na te komen. Voorts stelt DNB dat daar waar het gaat om de strategie van een grote bank uiterste zorgvuldigheid vereist en dat dit zich niet zou verenigen met de wijze waarop nu wordt getracht de besluitvorming binnen ABN AMRO te beïnvloeden. Zware woorden derhalve.

Tweede Kamerleden zijn van mening dat Nederland moet waken voor een te grote invloed van kortetermijnbeleggers op de financiële sector, omdat de maatschappelijke consequenties te groot zouden zijn als de soliditeit van een grote bank in gevaar komt. Blijkbaar wordt er al vanuit gegaan dat een mogelijke opsplitsing slecht zou zijn voor de soliditeit van ABN AMRO.

Er blijkt inmiddels zelfs een meerderheid te zijn in de Tweede Kamer die wil onderzoeken of er maatregelen nodig zijn om strategisch cruciale sectoren te beschermen tegen al te activistische aandeelhouders. Daarbij wordt de energiesector genoemd, maar blijkbaar behoorde Stork niet tot een van die cruciale sectoren.

De vraag is of een opsplitsing van ABN AMRO daadwerkelijk destabiliserend zou werken op de Nederlandse financiële sector. Voorlopig is het nog niet zover; TCI heeft immers slechts aangegeven hoe het denkt over een mogelijke opsplitsing van ABN AMRO. Vooralsnog moeten we nog maar afwachten of de discussie over de opsplitsing van ABN AMRO niet in de kiem wordt gesmoord. We houden u op de hoogte.


Dennis Kulk is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hegde funds en de politiek

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief