icon

Open grenzen voor werknemers uit nieuwe EU-staten

In een eerdere bijdrage berichtten wij u reeds over de plannen van het kabinet om de grenzen open te stellen voor werknemers uit de in 2004 toegetreden acht Midden- en Oost-Europese landen. Momenteel is voor het in dienst nemen van werknemers uit deze landen nog een tewerkstellingsvergunning nodig. Nederland heeft destijds bij de toetreding van deze landen namelijk een voorbehoud gemaakt, uit vrees dat de betreffende werknemers oneerlijke concurrentie zouden gaan vormen. Buitenlandse werknemers zouden bereid zijn langere werkdagen te maken tegen een lager loon dan de Nederlandse werknemers. Voordat de grenzen definitief open zouden gaan wilde de Nederlandse overheid eerst voldoende maatregelen nemen om de oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Ex-staatssecretaris Van Hoof heeft de Tweede Kamer per brief bericht dat op dit moment voldoende maatregelen zijn genomen om de grenzen per 1 maart te kunnen openstellen. Het wachten was nog op de aanpassing van de Wet Minimumloon, maar inmiddels is bekend dat de behandeling van deze wet geagendeerd staat op 27 februari a.s. en dat het een hamerstuk wordt. Door deze aangepaste wet wordt het mogelijk werkgevers die minder dan het minimumloon betalen een boete te geven. Dit moet oneerlijke concurrentie tegen gaan.

Verder is ondermeer nog de afspraak met werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers gemaakt dat bedrijven die personeel in gaan lenen alleen nog gebruik maken van gecertificeerde uitzendbedrijven. Op deze manier hoopt men te voorkomen dat door middel van een uitzendconstructie alsnog (buitenlandse) werknemers voor een laag (uitzend)loon in Nederland werkzaam zullen zijn. Ook moeten werkgevers de verantwoordelijkheid nemen voor goede huisvesting van de buitenlandse werknemers. Verder heeft de Arbeidsinspectie speciale afspraken gemaakt met de organisaties van werkgevers in de sectoren waar de meeste werknemers uit het buitenland worden verwacht (onder andere land- en tuinbouw). Er komt een centraal meldpunt waar overtredingen van de regels kunnen worden gemeld. Het betreffende persbericht is hier te vinden.

Het kabinet doet zoveel moeite om de grens open te kunnen stellen voor werknemers uit het buitenland omdat zij vreest dat het dichthouden van de grenzen de groei van de economie zal remmen. Het aantal vacatures stijgt op dit moment en het is moeilijk om personeel te vinden.


Sjef Gitmans is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Open grenzen voor werknemers uit nieuwe EU-staten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief