icon

Ombudsman start onderzoek naar de ontslagprocedure bij de CWI

Een werkgever die een werknemer wil ontslaan heeft daarvoor toestemming nodig van het Centrum voor Werk en Inkomen, het CWI.

De procedure bij het CWI is in grote lijnen als volgt. Een werkgever dient een verzoek tot toestemming in bij het CWI. Het CWI stelt vervolgens de werknemer in de gelegenheid om verweer te voeren tegen de aanvraag. Bij het beoordelen van de aanvraag maakt het CWI gebruik van het advies van een ontslagcommissie, die zowel uit werkgevers als werknemersvertegenwoordigers bestaat. Tegen de beslissing van het CWI om de vergunning te verlenen staat in principe geen beroep open bij een hogere instantie. Het CWI kan de werknemer geen vergoeding toe kennen. De werknemer kan na de opzegging nog wel naar de kantonrechter stappen om herstel van de arbeidsverhouding dan wel een vergoeding te vorderen. Dergelijke procedures zijn echter over het algemeen kostbaar en de uitkomst ervan is onzeker.

De Nationale ombudsman heeft aangegeven de laatste tijd regelmatig klachten te krijgen over de procedure bij het CWI. Bij de procedure zou sprake zijn van een gebrek aan transparantie, van belangenverstrengeling en van de schijn van partijdigheid (zo zou een ontslagcommissie meer op de hand zijn van werkgevers). Bovendien houdt het CWI de namen van de leden die tekenen voor het ontslag van een werknemer geheim. Dit zou volgens de ombudsman kunnen duiden op achterkamertjespolitiek. De ombudsman zet kort gezegd vraagtekens bij de eerlijkheid van de procedure. Juist omdat de gevolgen van een procedure bij het CWI voor de werknemer verregaand kunnen zijn (ontslag, waartegen geen beroep mogelijk is en waarbij geen vergoeding kan worden toegekend), vindt de ombudsman een onderzoek noodzakelijk.
De ombudsman heeft aangegeven dat het onderzoek erop is gericht om te weten te komen welke waarborgen in de huidige procedure gelden, welke waarborgen zouden moeten gelden en hoe de procedure eventueel verbeterd kan worden om aan de vereiste waarborgen te voldoen. De resultaten worden dit najaar verwacht.


Sjef Gitmans is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ombudsman start onderzoek naar de ontslagprocedure bij de CWI

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief