icon

Nieuwe accountantsverklaring

Onlangs hebben de accountantsorganisaties Nivra en Novaa de accountantsverklaring die bij de jaarrekening gevoegd moet worden aangepast. Dit is gedaan aan de hand van internationale ontwikkelingen en in overleg met het Ministerie van Financiën, de AFM, VNO-NCW en De Nederlandsche Bank. De nieuwe tekst van de accountantsverklaring moet door alle accountants worden gebruikt bij verklaringen die worden afgegeven op of na 31 december 2006, en zowel bij wettelijke controles als bij vrijwillige controles.

Op grond van de nieuwe accountantsverklaring moet de accountant meer informatie verschaffen teneinde de transparantie te vergroten. Ook dienen uit de verklaring duidelijker de verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de accountant en de onderneming te blijken.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

– verplichte adressering aan de opdrachtgever;
– de verantwoordelijkheden van het management en van de accountant zullen uitdrukkelijker aan de orde komen: de bestuurder is verantwoordelijk voor het benodigde interne beheerssysteem, zoals het kiezen van grondslagen voor de financiële verslaggeving en het maken van redelijke schattingen onder de gegeven omstandigheden. De accountant beoordeelt alleen de interne beheersing voor zover relevant voor het vormen van een oordeel over de getrouwheid van het vermogen en resultaat in de jaarrekening.
– een verwijzing naar het Nederlands recht;
– een onderscheid tussen de opinie over de getrouwheid van het vermogen en resultaat enerzijds en de opinie over andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties anderzijds (de achtergrond hiervan is dat de reikwijdte van de uitspraak en de diepgang van de uitgevoerde werkzaamheden om te komen tot een uitspraak over de consistentie van jaarverslag en jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 van Boek 2 BW anders is dan de reikwijdte en diepgang van de werkzaamheden onder het kopje “getrouwheid van vermogen en resultaat”).


Stephanie Mekking is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe accountantsverklaring

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief