icon

Huurovereenkomst bedrijfsruimte voor minder dan vijf jaar

De huurder van bedrijfsruimte geniet in beginsel een termijnbescherming van twee maal vijf jaar (7:291 t/m 7:300 BW). De gedachte achter deze termijnbescherming is dat huurders economisch gebonden zijn aan een bepaalde locatie, dat zij voor hun inkomsten sterk afhankelijk zijn van een vaste klantenkring en dat zij voldoende tijd moeten hebben om hun investeringen in de inrichting van de bedrijfsruimte terug te verdienen.

Er is echter een uitzondering op dit uitgangspunt. Ingevolge de wet zijn de huurbeschermingsbepalingen voor huurovereenkomsten van vijf plus vijf jaar niet van toepassing op een overeenkomst aangegaan voor twee jaar of korter (artikel 7:301 BW). Dit biedt huurders en verhuurders dus de mogelijkheid om een kortlopende huurovereenkomst te sluiten waarop het regime van de artikelen 7:291 t/m 7:300 BW niet van toepassing is. Dit kan van belang zijn voor de huurder die zijn bedrijf slechts tijdelijk in het gehuurde wil vestigen of die gedurende een proefperiode wil onderzoeken of zijn in het gehuurde uitgeoefende bedrijf wel levensvatbaar is. Dit is aan de andere kant ook weer in het belang van de verhuurder indien deze het pand slechts voor korte tijd wil verhuren.

Let wel, zodra het gebruik door de huurder langer duurt dan twee jaar, aangevangen op grond van een overeenkomst voor twee jaar of korter, gaat deze overeenkomst van rechtswege over in een overeenkomst voor vijf jaar. Op deze overeenkomst komen de dan reeds verstreken twee jaar in mindering en is het “normale” huurbeschermingsregime dus via een omweg van toepassing. Uitzondering hierop is overigens dat het voorgaande niet van toepassing indien het gebruik wordt verlengd door toedoen van de huurder, bijvoorbeeld omdat de huurder niet tijdig ontruimt.

Uitgangspunt is derhalve dat de huurder van bedrijfsruimte in beginsel een termijnbescherming geniet van twee maal vijf jaar, maar dat de wetgever partijen niet altijd en onder alle omstandigheden aan die termijn van tien jaar heeft willen binden. Er kunnen zich immers tal van gevallen voordoen waarin een kortere duur gerechtvaardigd is.


Michel Visser is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Huurovereenkomst bedrijfsruimte voor minder dan vijf jaar

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief