icon

Wat betekent het regeerakkoord voor ondernemers? Een overzicht.

Deze week zijn het CDA, de PvdA en de ChristenUnie het eens geworden over een regeerakkoord. Hieronder volgt een kort overzicht van enkele maatregelen die van belang (kunnen) zijn voor ondernemers en die het klimaat voor de ondernemer in Nederland zouden moeten verbeteren.

Op basis van het regeerakkoord wordt gestimuleerd dat mensen sneller een eigen onderneming (kunnen en zullen) opzetten. Zo krijgen starters een belastingvoordeel: iemand die een eigen zaak start vanuit een vaste baan kan daarvoor zijn eventueel opgebouwde tegoed uit de levensloopregeling gebruiken. Ook moeten starters en groeiende bedrijven makkelijker extern geld kunnen aantrekken. Voorts wordt ondernemerschap als vak op scholen ingevoerd en moet het onderwijs beter aan gaan sluiten op het bedrijfsleven (bijvoorbeeld door stages).

De nieuwe regering wil ook meer aandacht voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het MKB krijgt bijvoorbeeld ruimere toegang tot innovatiesubsidies. En bij overheidsopdrachten krijgt het MKB meer kansen om (succesvol) mee te dingen naar deze opdrachten. Innovatie zelf krijgt ook extra aandacht van de regering. In het bijzonder zal er (meer) aandacht worden besteed aan innovatie op het gebied van zorg, energie en waterbeheer.

Ook wordt het project 'vermindering regeldruk bedrijven' voortgezet. De inzet is om de administratieve lasten voor bedrijven nog verder terug te brengen. Over eerdere maatregelen van de regering op het gebied van lastenverlichting verwijzen wij ondermeer naar onze bijdrage van 20 april 2006.

Verder wordt het verkeersprobleem aangepakt, met als hoofddoel de verbeterde bereikbaarheid van bedrijven. Zo zal in drukke gebieden tijdens de spits betaald moeten worden voor vervoer. Overigens zijn de ondernemers (zoals de werkgevers vakbond VNO NCW) niet tevreden over de voorgestelde maatregelen om het fileprobleem op te lossen. Door 'slechts' 100 miljoen euro uit te trekken voor dit probleem is de regering volgens hen te weinig ambitieus op dit gebied.

Tot slot gaat de regering onderzoeken of er een uitkering kan komen voor zelfstandige ondernemers die met zwangerschapsverlof willen gaan. Op dit moment bestaat er namelijk geen sociale verzekering die daarin voorziet. Ook particuliere verzekeraars lijken daar op dit geen goed alternatief voor te bieden (zie daarvoor onze bijdrage van 27 oktober 2006).

De regering heeft op grond van het bovenstaande een hoop ambitieuze plannen om het ondernemersklimaat in Nederland te verbeteren. Het is nu afwachten hoe de regering concreet uitvoering gaat geven aan deze plannen.


Sjef Gitmans is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wat betekent het regeerakkoord voor ondernemers? Een overzicht.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief