icon

Concurrentiebeding en functiewijziging (3)

Op 29 januari jl. bespraken wij op deze blog een recente uitspraak van de Hoge Raad. Deze uitspraak had betrekking op het uitgangspunt dat een concurrentiebeding opnieuw schriftelijk moet worden overeengekomen, indien een functiewijziging van zo ingrijpende aard is dat het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken. Wij constateerden dat de Hoge Raad in deze uitspraak een verplichting aan de lagere rechters geeft om uitvoeriger te motiveren hoe nu de ingrijpende wijziging in de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer het concurrentiebeding aanzienlijk zwaarder doet drukken.

Een belangrijke, nog onbesproken gebleven, overweging van de Hoge Raad in deze uitspraak, is dat hij oordeelt dat het concurrentiebeding zijn geldigheid bij een functiewijziging niet onder alle omstandigheden volledig hoeft te verliezen. De Hoge Raad brengt derhalve een nuancering aan.

Om hiertoe te komen legt de Hoge Raad een verband met de rechterlijke vernietiging van het concurrentiebeding (art. 7:653 lid 2 BW). In dat geval heeft de rechter de bevoegdheid om het beding geheel of gedeeltelijk te vernietigen op de grond dat de werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld. Voorts neemt de Hoge Raad in aanmerking dat nietigheden in beginsel niet verder reiken dan de strekking daarvan meebrengt. Dat is een meer algemeen uitgangspunt in het Burgerlijk Wetboek.

Gesteld voor de vraag of een concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk zijn geldigheid heeft verloren zal de rechter naar de mening van de Hoge Raad niet alleen moeten onderzoeken of er sprake is van een ingrijpende wijziging van de functie, maar ook of (en zo ja waarom) die wijziging meebrengt dat het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder gaat drukken. Daarbij zal de rechter bijvoorbeeld betekenis mogen hechten aan de mate waarin de wijziging van de arbeidsverhouding voor de werknemer redelijkerwijze was te voorzien toen deze het beding aanvaardde.

Het is gezien het voorgaande dus geen kwestie meer van alles of niets. De rechter kan het concurrentiebeding ook gedeeltelijk buiten werking stellen. Hoe dan ook blijft het natuurlijk verstandig voor de werkgever om bij een functiewijziging het concurrentiebeding opnieuw schriftelijk overeen te komen.


Michel Visser is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Concurrentiebeding en functiewijziging (3)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief