icon

Aanpassingen van het procesrecht in aantocht

In 2002 heeft een herziening van het burgerlijk procesrecht plaatsgevonden die moest zorgen voor meer efficiency en snelheid van gerechtelijke procedures. In navolging van deze herziening heeft Minister van Justitie Hirsch Ballin deze week voorstellen gedaan om het procesrecht verder te veranderen.

Hirsch Ballin heeft de wijzigingsvoorstellen opgenomen in een brief aan de Tweede Kamer. De brief is een reactie op het eindrapport van de Commissie Fundamentele Herbezinning Nederlands Procesrecht. Deze commissie is sinds 2001 bezig geweest met de vernieuwing van het burgerlijk procesrecht. Na een tussenrapport (en veel commentaar en kritiek vanuit alle juridische hoeken), is de commissie uiteindelijk tot een groot aantal aanbevelingen gekomen die het procederen overzichtelijker en minder formeel moeten maken. Hierdoor zouden met name de consumenten makkelijker hun recht kunnen halen.

Een belangrijk voorstel om het procesrecht te vereenvoudigen, is het 'in elkaar schuiven' van dagvaardings- en verzoekschriftprocedures. Nu hangt het (op basis van de wet) nog af van de aard van een vordering of een procedure moet worden ingeleid met een verzoekschrift of een dagvaarding. Straks zou een zaak nog maar op één manier aangebracht kunnen worden. Daarnaast wordt voorgesteld om een speciale regeling in te voeren voor zogenaamde 'small claims'. Dit moet een eenvoudige en snelle procedure worden voor simpele zaken. Verder wordt aanbevolen dat de rechter de mogelijkheid krijgt om in een kort geding procedure een definitieve uitspraak te doen. Op dit moment kan in een dergelijke spoedprocedure nog slechts een voorlopige voorziening getroffen worden. Deze voorziening kan dan in een latere (bodem)procedure weer ongedaan gemaakt worden. Ook beveelt de commissie aan dat meer gebruik wordt gemaakt van elektronische gegevensverwerking ter vergroting van de efficiëntie.

De Tweede Kamer zal zich nu gaan buigen over de voorgestelde maatregelen. Ook de rechtspraktijk is op de hoogte gesteld van de aanbevelingen van de commissie. Mogelijk dat dit uiteindelijk zal gaan leiden tot een nieuwe herziening van het burgerlijk procesrecht.


Sjef Gitmans is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Aanpassingen van het procesrecht in aantocht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief