icon

Nieuwe regels handhaving Bouwbesluit; huiseigenaren opgelet!

In het Bouwbesluit is een groot pakket voorschriften voor onder andere nieuwbouw maar ook de bestaande toestand van bijvoorbeeld woningen neergelegd. Bij nieuwbouw gaat het om voorschriften vanuit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu technische voorschriften. Het spreekt bijna voor zich dat deze voorschriften voor de meeste huiseigenaren niet eenvoudig te begrijpen zijn. Toch wordt dit vanaf 1 april 2007 ook voor hen belangrijk. Vanaf die datum treedt namelijk de gewijzigde Woningwet in werking. één van de wijzigingen is het invoeren van een rechtstreekse aanschrijvingsmogelijkheid voor gemeenten bij afwijkingen van het Bouwbesluit.

Zo volgt uit het nieuwe artikel 1b Woningwet onder andere dat het verboden is om een woning te bouwen indien daarbij niet wordt voldaan aan de nieuwbouweisen uit het Bouwbesluit. Dit spreekt haast voor zich; immers zoals bekend is op dit moment ook in de Woningwet vastgelegd dat de voor de bouw benodigde bouwvergunning niet wordt verleend op het moment dat het bouwplan in strijd is met die nieuwbouweisen. Dus wanneer de bouwvergunning is verleend, dan wordt in de regel aangenomen dat bij bouw conform die vergunning ook wordt voldaan aan het Bouwbesluit.

De crux is echter dat vanaf 1 april 2007 bij het verlenen van de bouwvergunning niet langer wordt gekeken of het bouwplan al dan niet voldoet aan het Bouwbesluit, maar of de overgelegde gegevens al dan niet aannemelijk maken of het bouwplan hieraan voldoet. Kortom, er wordt expliciet aangegeven dat het verkrijgen van een bouwvergunning niet vrijpleit van de mogelijkheid dat de gemeente je aanspreekt op het bouwen in strijd met het Bouwbesluit. Dit geldt te meer nu in het nieuwe artikel 1b Woningwet eveneens is opgenomen dat het verboden is om een woning, die destijds is gebouwd zonder dat werd voldaan aan de nieuwbouweisen, in stand te laten. Dus ook degene die de woning niet zelf heeft gebouwd of verbouwd, kan achteraf worden aangesproken op het feit dat bij de bouw niet aan de nieuwbouweisen is voldaan. De gewijzigde Woningwet biedt gemeenten hiermee de basis om rechtstreeks de (wellicht) bekende last onder dwangsom op te leggen of bestuursdwang toe te passen.

Het voorgaande geldt overigens niet alleen voor woningen, maar ook voor andere gebouwen of bouwwerken. Daarnaast zal de Woningwet nog op tal van andere onderdelen worden gewijzigd.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe regels handhaving Bouwbesluit; huiseigenaren opgelet!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief