icon

Ondernemingskamer doet uitspraak in conflict tussen Stork en hedgefondsen

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam heeft gisteren, 17 januari, uitspraak gedaan in het conflict tussen Stork en grootaandeelhouders Centaurus en Paulson. Wij maakten al melding van dat conflict in onze blogs van onder andere 12 januari 2007.

Centaurus en Paulson hadden de Ondernemingskamer gevraagd om een onderzoek in te stellen naar het beleid van Stork en een aantal directe maatregelen te nemen. In haar beschikking van 17 januari heeft de Ondernemingskamer dat verzoek toegewezen. De Kamer is van oordeel dat er redenen zijn om aan het beleid te twijfelen. Er komt een onderzoek naar de gang van zaken vanaf 1 september 2005. Dat zal door twee personen worden uitgevoerd op kosten van Stork.

De strijd tussen het bestuur van Stork enerzijds en Centaurus en Paulson anderzijds gaat om de toekomstige strategie van Stork. Het bestuur wil dat het huidige beleid wordt voortgezet; Centaurus en Paulson vinden dat Stork zich uitsluitend moet gaan richten op luchtvaartactiviteiten. Om dat te bereiken, wilden Centaurus en Paulson de raad van commissarissen naar huis sturen, zodat nieuwe commissarissen een nieuw bestuur zouden kunnen samenstellen om de door Centaurus en Paulson beoogde strategie uit te voeren. Dat besluit zou moeten worden genomen in de aandeelhoudersvergadering die vandaag wordt gehouden.

Maar de Ondernemingskamer heeft daar gisteren een stokje voor gestoken. De aandeelhoudersvergadering heeft een verbod opgelegd gekregen om het vertrouwen in de raad van commissarissen op te zeggen en investeringen en desinvesteringen te accorderen.

De Ondernemingskamer heeft zelf drie commissarissen benoemd met verregaande bevoegdheden. Zij moeten de strijdende partijen weer bij elkaar brengen.

Het bestuur van Stork had zelf ook een middel in de strijd gegooid. Op 19 december 2006 gaf het bestuur zogenaamde cumulatief preferent aandelen in Stork uit aan Stichting Stork. Deze preferente aandelen geven het bestuur via de stichting de mogelijkheid beslissingen van de meerderheid van de aandeelhoudersvergadering van Stork te blokkeren en daarmee de plannen van grootaandeelhouders Centaurus en Paulson te dwarsbomen (zie de blog van 22 december 2006). Deze zogenaamde beschermingsconstructie wordt nu door de Ondernemingskamer opzijgezet, waardoor de aandelenverhoudingen weer “hersteld” zijn. Begin dit jaar was de uitgifte van de aandelen al reden voor mr. Timmermans, de voorzitter van Stichting Stork, om zijn functie als lid van de Ondernemingskamer neer te leggen.

Hopelijk zullen de maatregelen van de Ondernemingskamer wat rust in de tent brengen bij Stork. Centaurus en Paulson hebben wel aangekondigd dat zij in Stork zullen blijven beleggen net zo lang tot zij hun zin hebben gekregen.


Peter Bos is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ondernemingskamer doet uitspraak in conflict tussen Stork en hedgefondsen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief