icon

Eerstedagsmelding; wanneer niet vereist.

Zoals wij in een eerdere bijdrage al vermeldden, moeten werkgevers vanaf juli 2006 nieuwe werknemers uiterlijk de dag vóór aanvang van de werkzaamheden bij de Belastingdienst aanmelden. Deze aanmelding wordt de eerstedagsmelding genoemd. Met deze eerstedagsmelding wordt getracht zwartwerken en illegale arbeid tegen te gaan.

Inmiddels is gebleken dat er onder werkgevers in de praktijk in een aantal gevallen onduidelijkheden bestaan over het al dan niet moeten doen van een eerstedagsmelding. Het Ministerie van Financiën heeft eind december een besluit genomen, waarin is verduidelijkt in welke gevallen een eerstedagsmelding achterwege kan blijven.

Kort gezegd is een eerstedagsmelding verplicht voor iedereen die in een echte of fictieve dienstbetrekking in de zin van de Wet LoonBelasting komt werken. Ook bijvoorbeeld directeuren-grootaandeelhouders en commissarissen vallen onder de regeling.

Een eerstedagsmelding is onder meer niet verplicht voor uitzendkrachten die via een uitzendbureau komen werken. Het uitzendbureau moet dan namelijk de melding doen.
Ook voor artiesten en beroepssporters die onder de artiesten- en beroepssportersregeling vallen kan een melding achterwege blijven. Voor meewerkende kinderen die onder de bijzondere regeling voor meewerkende kinderen vallen, geldt hetzelfde. Indien de arbeidsovereenkomst (verplicht) wordt voortgezet bij een fusie of overname, is de melding evenmin vereist.

In het besluit worden nog enkele andere voorbeelden genoemd.


Quirine den Hollander is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Eerstedagsmelding; wanneer niet vereist.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief