icon

NMa mag woningen doorzoeken

In een eerdere bijdrage werd aangekondigd dat (toenmalig) minister Brinkhorst een wetsvoorstel zou voorbereiden om de NMa woningen te laten doorzoeken. In de mededingingspraktijk is gebleken dat belastende informatie veelal mee naar huis wordt genomen, zodat de NMa achter het net vist. Op grond van het Europese mededingingsrecht kan de Europese Commissie – met assistentie van de NMa – al woningen doorzoeken. Maar voor het Nederlandse mededingingsrecht kent de NMa een dergelijke bevoegdheid niet. Haar onderzoeksrechten zijn beperkt tot het doorzoeken van de bedrijven.

Dit wetsvoorstel is intussen opgemaakt en de Raad van State heeft onlangs haar goedkeurende advies gegeven. Volgens de Raad van State sluit het wetsvoorstel goed aan op het Europese recht en de handhavingspraktijk van de NMa. Wel eist de Raad van State dat, ondanks dat het gaat om een bestuursrechtelijk machtsmiddel, de (strengere) eisen van het strafrecht gelden. Het doorzoeken van een woning tegen de zin van de bewoner is in beginsel in strijd met diverse grondrechten. Hier mag slechts inbreuk op gemaakt worden indien dit noodzakelijk is en de inbreuk is omkleed met allerlei waarborgen. Het “noodzakelijke” ligt in het effectief handhaven van de Mededingingswet. En aan de waarborgen wordt voldaan doordat de NMa voorafgaan aan het binnenvallen een machtiging van de rechter-commissaris nodig heeft. Verder moet het onderzoek in de woning plaatsvinden onder toezicht van de rechter-commissaris, en moet een verslag van het onderzoek worden verstrekt aan zowel deze rechter-commissaris als aan de bewoner.

Het wetsvoorstel ligt nu voor aan de Tweede Kamer en zal naar verwachting zonder veel problemen worden aangenomen.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
NMa mag woningen doorzoeken

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief