icon

Stork: the story continues (2)

Vandaag staan ze dan toch voor de rechter: Centaurus en Paulson tegen Stork. De twee grootaandeelhouders hebben de Ondernemingskamer van het Hof in Amsterdam verzocht om de stemrechten van de Stichting Stork te schorsen, bij wijze van “voorlopige voorziening”. Deze procedure is een soort van kort-geding-variant op de enqueteprocedure. In de bijdrage van 21 december jl. werd de enqueteprocedure beschreven: op verzoek van belanghebbenden (zoals aandeelhouders) kan de Ondernemingskamer een onderzoek laten doen naar mogelijk wanbeleid binnen een onderneming. Indien er sprake blijkt te zijn van wanbeleid, kan de Ondernemingskamer bepaalde voorzieningen treffen, zoals het benoemen van een nieuw bestuur. Zo'n onderzoek vergt echter veel tijd. Ingeval van spoedeisende zaken kan de Ondernemingskamer daarom “voorlopige voorzieningen” treffen, vooruitlopend op de uiteindelijke uitkomst van het onderzoek. Overigens zijn het de verzoekers die moeten aantonen dat er daadwerkelijk haast geboden is. Mocht de Ondernemingskamer van mening zijn dat dat wel meevalt, dan wordt het verzoek al bij voorbaat afgewezen.

De haast die Centaurus en Paulson hebben, is niet geheel onbegrijpelijk. Op 18 januari a.s. wordt de aandeelhoudersvergadering van Stork gehouden, met op de agenda het ontslag van de Raad van Commissarissen – op verzoek van Centaurus en Paulson. Deze aandeelhouders hadden (tot voor kort) een meerderheid in de aandeelhoudersvergadering, en het ontslag van de Raad van Commissarissen leek een gelopen race. Maar in december heeft de Stichting Stork zoveel preferente aandelen Stork ingekocht, dat het belang van Centaurus en Paulson is verwaterd tot ongeveer 15%. Daarom vragen Centaurus en Paulson de Ondernemingskamer om het stemrecht op de nieuw-ingekochte prefs te schorsen. Ook vragen zij de Raad van Commissarissen te vervangen door één of meer nieuwe toezichthouders.

Centaurus, Paulson en (het bestuur van) Stork zijn niet de enigen die vandaag verschijnen voor de Ondernemingskamer. Ook de Raad van Commissarissen, de Stichting Stork, de Vereniging van Effectenbezitters, de centrale ondernemingsraad èn de vakbonden hebben zich gemeld. De VEB heeft verzocht om één nieuwe commissaris toe te voegen die als mediator moet optreden. De ondernemingsraad en de vakbonden komen het bestuur van Stork steunen, omdat zij bang zijn dat een opsplitsing van Stork de banen in gevaar brengt.
Kortom, het is vandaag volle bak aan de Prinsengracht. Voor degenen die de zitting op de voet willen volgen, doet het Financiële Dagblad op haar website live verslag. De Ondernemingskamer zal naar verwachting voor 18 januari a.s. beslissen.


Maja Bolè en Dennis Kulk zijn niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Stork: the story continues (2)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief