icon

Wijzigingen arbeids- en sociaal zekerheidsrecht per 1 januari 2007

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een overzicht gemaakt van de belangrijkste maatregelen op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 januari 2007

De volgende wijzigingen springen in het oog:

Het loonstrookje zal er voor de meeste mensen gunstiger uitzien als gevolg van een aantal maatregelen, waaronder de verhoging van de algemene heffingskorting, de stijging van de arbeidskorting en de aanvullende combinatiekorting en de verlaging van de werkgeverspremie voor de werkloosheidsverzekering.

Burgers die een beroep doen op een bijstands- of werkloosheidsuitkering krijgen een elektronisch dossier dat door alle betrokken instanties (CWI,UVW,gemeenten) kan worden geraadpleegd.

De WIA uitkering voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn gaat van 70 % naar 75% van het laatstverdiende loon.

De Pemba-premie wordt afgeschaft (zie bijdrage 2/11/2006)

Particulieren die maximaal drie dagen in de week een hulp in en rondom het huis nemen worden vrijgesteld van het afdragen van premies en loonbelasting.

Werkgevers worden verplicht bij te dragen in de kosten van kinderopvang. De bijdrage wordt geïnd via een verhoging van het werkgeversdeel van de WW-premie. Ouders krijgen de bijdrage via de Belastingdienst. De inkomensgrens voor een bijdrage wordt verhoogd van € 96.000 naar €130.000.

De nieuwe Arbowet treedt per 1 januari 2007 in werking (zie bijdrage 29/11/2006).

De nieuwe Arbeidstijdenwet treedt per 1 april 2007 in werking.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wijzigingen arbeids- en sociaal zekerheidsrecht per 1 januari 2007

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief