icon

Wijziging ontslagbesluit

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij besluit van 6 december jl. artikel 2:6 van het Ontslagbesluit laten vervallen. De regeling zal per 1 januari 2007 in werking treden en geldt voor ontslagverzoeken die op of na 1 januari 2007 bij het CWI worden ingediend.

Artikel 2:6 van het Ontslagbesluit maakte een verkorte procedure bij het CWI mogelijk. Indien bij een verzoek om toestemming voor opzegging van een arbeidsverhouding wegens bedrijfseconomische redenen een verklaring van geen bezwaar van de werknemer was gevoegd, kon het verzoek worden afgehandeld zonder dat partijen werden gehoord en zonder advies van de Ontslagadviescommissie. De toestemming werd meestal verleend. Deze verkorte procedure hield verband met de toets van de verwijtbare werkloosheid van artikel 24 van de Werkloosheidswet (oud). De werknemer werd niet verwijtbaar werkloos geacht indien voor de opzegging toestemming was verleend en die toestemming uitsluitend was gemotiveerd door bedrijfseconomische omstandigheden. De procedure was derhalve bedoeld om een snel en WW-veilig ontslag mogelijk te maken in gevallen waarin geen discussie bestond tussen werkgever en werknemer over de (bedrijfseconomische) noodzaak van het ontslag.

Per 1 oktober jl. is evenwel, zoals inmiddels bekend zal zijn, artikel 24 van de Werkloosheidswet gewijzigd. Werkloosheid is inmiddels alleen nog verwijtbaar wanneer aan het ontslag een dringende reden ten grondslag ligt of de dienstbetrekking is beëindigd door of op verzoek van de werknemer, zonder dat aan de voorzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden dat deze voorzetting redelijkerwijs niet van hem kom worden gevergd.

De verkorte procedure van artikel 2:6 van het Ontslagbesluit is daarmee overbodig geworden. Partijen kunnen nu immers een beëindiging met wederzijds goedvinden overeenkomen, zonder dat de aanspraak op WW-rechten in gevaar komt.

Wanneer de werknemer wel bezwaar heeft tegen de voorgenomen beëindiging van de arbeidsovereenkomst, en de werkgever wil opzeggen, is daarvoor uiteraard wel nog steeds toestemming van het CWI vereist.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wijziging ontslagbesluit

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief