icon

De NMa gaat geld kosten

Sinds 1 januari 1998 is de Nederlandse Mededingingsautoriteit (“NMa”) het instituut dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de bepalingen uit de Mededingingswet. Zij handhaaft het verbod op kartels en misbruik van economische machtsposities van ondernemingen. Voorts is het de taak van de NMa om fusies en overnames voorafgaand te toetsen, om te voorkomen dat die de mededinging negatief beïnvloeden. Door een dergelijke “concentratie” kan namelijk een economische machtspositie ontstaan, die niet direct verboden is maar wel onwenselijk voor de mededinging kan zijn.

Binnen de NMa zijn er drie directies die zich bezighouden met de uitvoering van de Mededingingswet. Daarnaast is er een Directie Toezicht Energie die belast is met het toezicht op de Elektriciteitswet en de Gaswet, en vanaf 1 januari 2004 is er een Vervoerkamer die belast is met toezicht op mededinging in de spoorsector en ander (stedelijk en regionaal) openbaar vervoer.

Alle besluiten die de NMa neemt over voornoemde onderwerpen, zoals het verlenen van toestemming voor een concentratie of de verklaring dat een bepaalde economische machtspositie niet verboden is, neemt zij in de vorm van een beschikking. Met ingang van 29 december a.s. is de NMa verplicht voor die beschikkingen een vergoeding in rekening te brengen aan de betreffende ondernemingen. Zulks op grond van het “Besluit Kostenverhaal NMa” dat op 29 december a.s. in werking zal treden.

Reeds bij de behandeling door de Tweede Kamer van de wet op grond waarvan de NMa een zelfstandig bestuursorgaan werd, was een amendement ingediend dat erin voorzag dat ondernemingen een bijdrage moesten leveren aan de door de NMa gemaakte kosten voor de verlening van de beschikking. Dit amendement heeft geleid tot opname van een artikel in de Mededingingswet dat voorschrijft dat de regering een Algemene Maatregel van Bestuur moet opstellen op basis waarvan die vergoeding kan worden gevraagd. Dit is nu gebeurd in voornoemd Besluit Kostenverhaal NMa.

De in rekening gebrachte vergoedingen zullen, afhankelijk van de soort procedure, € 2.000, € 15.000 en € 30.000 bedragen. Gezien de doorgaans grote financiële belangen die gemoeid zijn met mededingingszaken lijken dit overkomelijke bedragen, al zit uiteraard geen ondernemer hierop te wachten.


Dennis Kulk is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De NMa gaat geld kosten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief