icon

Eigenrisicodragerschap WAO afgeschaft

Op 24 november jl. heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een persbericht bekend gemaakt dat het vanaf diezelfde dag niet meer mogelijk is om eigenrisicodrager te worden voor de WAO.

Dat houdt in dat nieuwe aanvragen van grote werkgevers (voor kleine werkgevers is het al vanaf 2004 niet meer mogelijk om eigenrisicodrager te worden) vanaf 24 november 2006 worden afgewezen. Zij kunnen met andere woorden er niet meer voor kiezen zelf de nu lopende WAO uitkeringen van hun personeel te dagen. Nieuwe WAO uitkeringen komen er als gevolg van de invoering van de wet WIA niet meer bij. Voor werkgevers die voor 24 november 2006 al eigenrisicodrager waren verandert er niets.

De afschaffing van de mogelijkheid om het eigen risico voor de WAO-lasten zelf te dragen hangt samen met de afschaffing van de gedifferentieerde premie WAO. Zoals vermeld in onze weblog van 2 november jl. zal de gedifferentieerde premie WAO worden afgeschaft per 1 januari 2008. Vanaf deze datum betalen alle werkgevers een uniforme premie voor de WAO.

Onder de nieuwe wet, de WIA is het wel weer mogelijk om eigenrisicodrager te worden, zij het (vooralsnog) uitsluitend voor de WGA, en niet voor de IVA.
Grote werkgevers konden vanaf dit jaar al eigenrisicodrager worden voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Kleine werkgevers konden dit jaar alleen eigenrisicodrager worden wanneer zij dat onder de WAO ook al waren. Voor de kleine werkgevers die nog geen eigenrisicodrager waren onder de WAO is het vanaf volgend jaar (2007) mogelijk om eigenrisicodrager te worden voor de WGA .

Daarbij dient er wel rekening mee gehouden te worden dat wanneer een werkgever eigenrisicodrager wordt, hij vanaf 2007 de WGA-lasten draagt van zijn werknemers voor een periode van 10 jaar. Dat is derhalve dubbel zo lang als onder de WAO, waar de werkgever maximaal 5 jaar de lasten draagt van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Uiteraard hoeft geen gedifferentieerde premie WGA hoeft te worden betaald.

Verder wordt het voor eigenrisicodragers mogelijk om een deel van de WGA lasten te verhalen op de werknemers. De lasten die verhaald kunnen worden zijn de kosten van de WGA-uitkeringen gedeeld door de loonsom. Dit bedrag wordt berekend op basis van een schatting van te verwachte lasten of op basis van gerealiseerde lasten. Maximaal de helft van de lasten van de WGA mag worden verhaald op de werknemers.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Eigenrisicodragerschap WAO afgeschaft

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief