icon

Vrije toegang voor Oost-Europa?

Blijkens een persbericht van Sociale Zaken van 1 december jl. is het kabinet voornemens om per 1 januari 2007 de grenzen open te stellen voor werknemers uit in 2004 toegetreden acht Midden- en Oost-Europese landen (MOE-landen). Het gaat om werknemers uit Polen, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.

Momenteel is voor het in dienst nemen van werknemers uit de MOE-landen een tewerkstellingsvergunning vereist omdat Nederland bij de toetreding van deze landen een voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van het vrij verkeer van werknemers. De regering is indertijd met dit voorbehoud tegemoet gekomen aan de bezwaren van veel Nederlandse werknemers. De vrees bestond dat de betreffende werknemers oneerlijke concurrentie zouden vormen voor Nederlandse werknemers omdat zij bereid zijn langere werkdagen te maken tegen een veel lager loon dan Nederlandse werknemers.

Inmiddels zijn volgens het kabinet voldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat werknemers uit MOE-landen oneerlijk concurreren met Nederlandse werknemers. Zo zijn werkgevers gehouden het minimumloon te betalen en is de Arbeidsinspectie per 1 januari 2007 bevoegd om werkgevers een boete op te leggen wanneer werkgevers minder betalen dan het minimumloon (zie ook onze weblog hierover van september jl). Daarnaast zijn werkgevers verplicht om voor gelijk werk gelijk loon te betalen en vallen de werknemers uit de MOE-landen onder de in Nederland algemeen verbindend verklaarde CAO's. Daarnaast zal het kabinet maatregelen nemen op het gebied van volwaardige en veilige huisvestiging.

Het kabinet is van oordeel dat vrij verkeer van werknemers uit MOE-landen is gewenst omdat het vreest dat het dichthouden van de grenzen een rem zet op de economische groei en de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Daarvoor verwijst het kabinet naar recente cijfers van het Centraal Bureau van Statistiek: het aantal vacatures is de laatste maanden veel sneller gestegen dan het aantal mensen dan deze banen zouden kunnen vervullen. Het is daarom, volgens het kabinet, voor werkgevers steeds moeilijk om personeel te vinden voor bepaalde vacatures. Daarnaast zullen de administratieve lasten voor werkgevers dalen.

Het kabinet komt hiermee haar deel van de afspraak na dat alle EU-landen uiterlijk per 1 mei 2011 vrij verkeer van werknemers tussen de lidstaten hebben geregeld.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vrije toegang voor Oost-Europa?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief