icon

Update Wet Werken aan Winst en Wet toezicht financiële verslaggeving

In vervolg op ons bericht van 15 november j.l. berichten wij u dat het wetsvoorstel “Werken aan Winst” gisteren inderdaad door de Eerste Kamer is aangenomen. Daardoor is het wetsvoorstel wet geworden en heet vanaf nu de Wet Werken aan Winst. Deze wet wil het fiscale vestigingsklimaat in Nederland verbeteren, vooral voor het MKB en het grootbedrijf. De verwachting is dat de Nederlandse economie hierdoor een grote impuls zal krijgen. De buitenlands bedrijven die door de werking van de wet worden verleid zich hier te vestigen zullen extra belastinginkomsten en werkgelegenheid genereren. Na officiële publicatie in het Staatsblad zal bekend worden wanneer de Wet Werken aan Winst in werking treedt, maar de verwachting is per 1 januari 2007. Tegen die tijd zullen wij u uiteraard hiervan op de hoogte stellen.

De Wet toezicht financiële verslaggeving zal per 31 december a.s. in werking treden. Op 23 november jl. zijn deze wet en het bijbehorende Besluit toezicht financiële verslaggeving in het Staatsblad gepubliceerd. De wet introduceert actief toezicht van de AFM op de financiële verslaggeving van beursvennootschappen. In een eerdere bijdrage over dit onderwerp is al uiteengezet dat als de AFM twijfelt of de verslaggevingstandaarden juist zijn toegepast, zij om een nadere toelichting kan verzoeken bij de beursvennootschap. Wordt die toelichting geweigerd, dan kan de AFM de Ondernemingskamer verzoeken te bepalen dat de beursvennootschap de toelichting moet verstrekken.
De AFM kan vervolgens actie ondernemen als zij twijfelt aan de verstrekte toelichting. De AFM deelt zijn twijfels dan mee aan de beursvennootschap en kan de beursvennootschap daarbij aanbevelen een schriftelijke mededeling aan het publiek te doen. Weigert de vennootschap dat, dan kan de AFM een verzoek tot herziening van de financiële verslaggeving indienen bij de Ondernemingskamer. Op deze wijze worden de twijfels van de AFM natuurlijk evenzeer openbaar, maar kan de Ondernemingskamer tevens deskundigen benoemen om de verslaggeving nog eens over te doen.


Stephanie Mekking is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Update Wet Werken aan Winst en Wet toezicht financiële verslaggeving

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief