icon

Eerste Kamer stemt in met nieuwe Arbowet en Arbeidstijdenwet

In eerdere bijdragen van 25 april 2006 en 17 mei 2006 berichtten wij u dat het Ministerie van Sociale Zaken de voorstellen voor een nieuwe Arbeidstijdenwet en Arbowet naar de Tweede kamer had gezonden. Inmiddels heeft zowel de Tweede als de Eerste Kamer de nieuwe wetten goedgekeurd. De Arbowet zal op 1 januari 2007 in werking treden. De nieuwe Arbeidstijdenwet geldt vanaf 1 april 2007.

Nog even in het kort wat er verandert. De wijziging van de Arbeidstijdenwet heeft als voornaamste reden het verminderen van de regeldruk, zodat de internationale concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven verbetert. In de nieuwe wet zijn nog maar 4 in plaats van 12 regels opgenomen over de maximum arbeidstijd. Werkgevers en werknemers krijgen op basis van deze regels meer ruimte om de arbeidstijd per dag en per week zelf in te vullen. Ook biedt de nieuwe wet werkgevers en werknemers de vrijheid zelf afspraken te maken over pauzes, zoals aantal en tijdstippen. Verder komt er meer ruimte bij nachtarbeid, waarbij de extra bescherming voor werknemers wel gehandhaafd blijft (een nachtdienst mag bijvoorbeeld niet langer zijn dan 10 uur).

Ook de nieuwe Arbowet geeft de sociale partners meer ruimte om het beleid onderling vorm te geven en goed te laten aansluiten op specifieke werksituaties in sectoren of bedrijven. Wanneer de wet ingaat, schrijft de overheid niet meer in detail voor aan welke eisen ondernemingen op het terrein van arbeidsomstandigheden moeten voldoen. Wel gelden er zogenaamde doelvoorschriften, waarin staat wat het beschermingsniveau moet zijn. De nieuwe Arbowet zal volgens het Ministerie van SZW voor ondernemers ook financieel voordeliger zijn. Door de vermindering van de regels zouden bedrijven € 99 miljoen moeten besparen.

Voor een gedetailleerder overzicht van de veranderingen verwijs ik naar onze eerdere bijdragen over beide onderwerpen en naar de persberichten van het Ministerie van Sociale Zaken
Het persbericht over arbeidstijden leest u hier en dat over arbeidsomstandigheden hier. Aan dit onderwerp heeft het ministerie bovendien een website geweid:arbonieuwestijl.nl


Sjef Gitmans is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Eerste Kamer stemt in met nieuwe Arbowet en Arbeidstijdenwet

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief