icon

Gewijzigde voorwaarden voor vrijstelling van algemeen verbindende CAO’s

Op 3 april 2006 kondigden wij het al aan: Minister De Geus wil de voorwaarden wijzigen waaronder bedrijven ontheffing kunnen krijgen van de algemeen verbindend verklaarde CAO (‘AVV CAO’) voor hun bedrijfstak. Per 1 januari 2007 wordt de voorgenomen wijziging ook daadwerkelijk van kracht. De minister heeft de gewijzigde ontheffingsvoorwaarden inmiddels naar de Stichting van de Arbeid en de Tweede kamer gestuurd.

In het kort komt het erop neer dat een ontheffing van een AVV CAO voor een bedrijf slechts mogelijk is als dat bedrijf qua onderneming op essentiële punten verschilt van andere ondernemingen in de bedrijfstak én als het bedrijf een (andere) CAO heeft afgesloten met een onafhankelijke vakbond. Bedrijven misbruikten de mogelijkheid van ontheffing namelijk vaak om afwijkende, voor de werknemers minder gunstige arbeidsvoorwaarden overeen te komen. Op deze manier konden de betreffende bedrijven eenvoudig concurreren met andere bedrijven in de bedrijfstak.

Voor een uitgebreide uitleg over het doel van de nieuwe regeling verwijzen wij naar onze eerdere bijdrage. Voorts bevat het officiële persbericht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondermeer een link naar het gewijzigde besluit, met een uitgebreide toelichting.


Sjef Gitmans is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Gewijzigde voorwaarden voor vrijstelling van algemeen verbindende CAO’s

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief