icon

Opnieuw Stork

In onze bijdrage van 21 november jl. berichtten wij u al dat de grootaandeelhouders Centaurus en Paulson voornemens zijn om maatregelen tegen het bestuur van Stork te nemen, nu het bestuur weigert het concern op te splitsen. Inmiddels is duidelijk dat dit niet slechts dreigementen zijn. De aandeelhouders hebben namelijk opnieuw de aandeelhoudersvergadering bijeengeroepen. Ditmaal om het vertrouwen in de Raad van Commissarissen op te zeggen.

In onze eerdere bijdrage noemden wij de twee wegen die de aandeelhouders kunnen bewandelen: het verzoeken om een enquêteprocedure of het bijeenroepen van de aandeelhoudersvergadering om de commissarissen weg te stemmen. De aandeelhouders hebben vooralsnog gekozen voor optie twee. De procedure is nu kort gezegd als volgt.

De aandeelhouders plannen een aandeelhoudersvergadering, waarin wordt gestemd over het vertrek van de commissarissen. Voorafgaand aan deze aandeelhoudersvergadering wordt nog wel de ondernemingsraad de mogelijkheid gegund om een standpunt in te nemen over het voorstel. Als een volstrekte meerderheid (50% plus 1) vervolgens het vertrouwen opzegt, heeft dit het onmiddellijke ontslag van de commissarissen tot gevolg. Vervolgens zal de directie de ondernemingskamer verzoeken om tijdelijk één of meer commissarissen aan te stellen. Deze commissarissen zullen vervolgens weer nieuwe (vaste) commissarissen voor benoeming aan de aandeelhouders voordragen (waarbij de aandeelhouders en de ondernemingsraad ook personen kunnen aanbevelen). Het is dan aan de aandeelhouders om de voorgedragen commissarissen te benoemen. De aandeelhoudersvergadering heeft echter ook de mogelijkheid om deze voordracht af te wijzen. Dat zal waarschijnlijk gebeuren als de aandeelhouders vrezen dat de voorgedragen commissarissen niet zullen handelen conform de strategie van de aandeelhouders. Indien de aandeelhouders de voordracht daarom afwijzen, dan zal er weer een voordracht moeten plaatsvinden. Het is dus denkbaar dat de aandeelhouders net zo lang wachten met het benoemen van commissarissen, totdat commissarissen worden voorgedragen die hen gunstig gezind zijn (lees: die net als de aandeelhouders het concern willen opsplitsen). En dan lijken de aandeelhouders, na een lange strijd, uiteindelijk toch nog hun zin te krijgen.


Sjef Gitmans is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Opnieuw Stork

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief