icon

Eerste gevolgen afspiegeling zichtbaar

Langzamerhand worden de gevolgen van het op 1 maart jl. ingevoerde afspiegelingsbeginsel zichtbaar. Bij de hantering van dit beginsel worden bij een reorganisatie ontslagen binnen het bedrijf gespreid over werknemers van verschil-lende leeftijdscategorieën. Werknemers met vergelijkbare functies worden ingedeeld in leeftijdsgroepen en binnen die leeftijdsgroepen wordt de werknemer met het kortste dienstverband het eerst voorgedragen voor ontslag. De wetgever heeft hiermee beoogd dat na reorganisatie een evenwichtiger personeelsbestand overblijft.

Jan Meyer, hoofd arbeids- en ontslagrecht bij het Centrum voor Werk- en Inkomen heeft vorige week vrijdag op een congres van het CWI aangegeven dat sinds maart jl. méér oudere werknemers voor ontslag worden voorgedragen dan toen bedrijven nog het last-in-first-out principe toepasten. Dit gevolg is natuurlijk, ondanks de koppen die de Volkskrant en het Financieel Dagblad er aan wijdden (“Ouderen al snel de klos bij ontslag”) niet echt verrassend; de nieuwe ontslagvolgorde was immers juist ingevoerd om een einde te maken aan de vanzelfsprekendheid waarmee – meestal jonge – werknemers met weinig dienstjaren als eerste moesten worden ontslagen.
Bezwaren van werkgevers, dat zij als gevolg van afspiegeling ervaren oudere werknemers kwijtraken die zij niet kunnen missen, zijn in feite spiegelbeeldig aan de bezwaren die zij over de oude regels uitten. Toen was de klacht dat zij jonge, doorgaans beter geschoolde werknemers niet konden missen. Voor oudere werknemers moeten natuurlijk vaak hogere ontslagkosten worden betaald.

Er wordt wel gepleit voor versoepeling van het afspiegelingsbeginsel door een uitzondering te maken door invoering van een ruimer onmisbaarheidscriterium, dat overigens wel al eerder bij motie was voorgesteld, maar geen meerderheid kreeg.

Voorts constateerde Meyer dat werkgevers en werknemers het afspiegelingsbeginsel ingewikkeld vinden. Voor werkgevers zou dit aanleiding zijn om de aanvraag in te trekken en voor werknemers betekent dit dat verweer voeren alleen kan met hulp van een professional. Ingewikkeld zijn de nieuwe regels zeker, in die zin dat toepassing in de praktijk meestal geen eenduidige uitkomsten oplevert op de vraag welke individuele werknemer er uit moet. Vaak zijn er meerdere mogelijkheden. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal geen nadeel te zijn. Door met beleid de nieuwe regels toe te passen hebben organisaties meer dan in het verleden keuzemogelijkheden.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Eerste gevolgen afspiegeling  zichtbaar

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief