icon

Geen minimumloon voor 13- en 14-jarigen

13- en 14-jarige kinderen mogen op grond van de Nadere Regeling Kinderarbeid sinds 1996 licht werk (“niet-industriële hulparbeid”) tegen “vergoeding” verrichten, maar voor hen geldt geen minimumloon. Alleen voor werknemers van 15 jaar en ouder geldt een ondergrens voor hetgeen met werken verdiend wordt. De gedachte van de overheid hierachter is dat 13- en 14-jarigen anders gestimuleerd zouden kunnen worden niet langer naar school te gaan, omdat werken uit financieel oogpunt een aanlokkelijk(er) alternatief is.
FNV en CNV merkten het ontbreken van een minimumloon voor 13- en 14-jarigen aan als leeftijdsdiscriminatie en zijn, om hier verandering in te brengen, in 2001 een procedure tegen de Staat begonnen. FNV en CNV zijn door de rechtbank en het Gerechtshof in het gelijk gesteld.

Inmiddels heeft de Hoge Raad bij arrest van 10 november 2006 een streep gehaald door deze uitspraken en heeft geoordeeld dat het niet invoeren van een minimumloon voor 13- en 14-jarigen geen verboden leeftijdsdiscriminatie oplevert. FNV en CNV krijgen dus alsnog nul op het rekest.
De Hoge Raad is van mening dat voor het maken van onderscheid tussen voornoemde leeftijdscategorieën een redelijke en objectieve rechtvaardiging bestaat.
Bij 13- en 14-jarigen gaat het, anders dan bij 15-jarigen, om bijzondere werkzaamheden van incidentele aard, omdat bij deze jongste groep “werknemers” de prioriteit moet liggen bij het volgen van onderwijs. Het is, aldus de Hoge Raad, gelet op de omschrijving van de aard van de voor 13- en 14-jarigen toegestane werkzaamheden, geoorloofd voor deze leeftijdsgroep een beleid te voeren dat erop is gericht de indruk te vermijden dat inschakeling in het gewone arbeidsproces wel aanvaardbaar zou zijn. Invoering van een minimumloon voor deze leeftijdsgroep zou deze indruk juist wel kunnen wekken. De leeftijdsgrens van 15 jaar sluit overigens ook aan bij een Europese Richtlijn en bij artikel 7 van het Europees Sociaal Handvest.


Quirine den Hollander is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Geen minimumloon voor 13- en 14-jarigen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief