icon

Handhaving consumentenbescherming

Vanaf 1 januari 2007 is er een toezichthouder voor de handhaving van de regels inzake consumentenbescherming, te weten de door het Ministerie van Economische Zaken opgerichte Consumentenautoriteit. Hiertoe heeft de Eerste Kamer op 7 november jl. het wetsvoorstel “Wet Handhaving Consumentenbescherming” (WHC)aangenomen. De Consumentenautoriteit krijgt twee taken, namelijk het toezicht houden op de naleving van het consumentenrecht voor zover er collectieve belangen zijn, en de coördinatie van grensoverschrijdende verzoeken om bijstand van andere Europese toezichthouders. De Consumentenautoriteit kan handhavend optreden wanneer bedrijven jegens consumenten de regels inzake consumentenbescherming overtreden. De Consumentenautoriteit kan bij overtreding versneld een procedure bij de civiele rechter aanhangig maken of een bestuurlijke boete of dwangsom aan de overtreder opleggen.

Het is de bedoeling dat hierdoor de eerlijke handel tussen bedrijven en consumenten bevorderd wordt. De Consumentenautoriteit heeft aangegeven zich voornamelijk te willen richten op onredelijke bedingen in algemene voorwaarden, internethandel, misleidende loterijen en prijzenfestivals, de reisbranche en garantie en conformiteit. Begin 2007 zal de definitieve agenda van de Consumentenautoriteit bekend gemaakt worden.

Ook andere toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten en het Commissariaat voor de Media, hebben op grond van de WHC de bevoegdheid op te treden tegen grensoverschrijdende inbreuken, uiteraard slechts voor zover die betrekking hebben op hun werkterrein.

Daarnaast kunnen consumenten praktisch advies krijgen over hun rechten en plichten via de website www.consuwijzer.nl, een samenwerking tussen de Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit. Eenzelfde soort website is er ook voor ondernemers, te weten www.staiksterk.nl.


Quirine den Hollander is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Handhaving consumentenbescherming

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief