icon

Werkgevers opgelet: Pemba wordt afgeschaft.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in zijn brief van 20 oktober jl. aan de Tweede Kamer bekendgemaakt dat Pemba (de gedifferentieerde premie WAO) zal worden afgeschaft per 1 januari 2008.

Najaarsakkoord 2004
De minister komt hiermee de gemaakte afspraken na zoals vastgelegd in het Najaarsakkoord 2004. Voorwaarden voor het afschaffen van Pemba waren dat de instroom in de IVA (het gedeelte van de WIA voor volledig en duurzame arbeidsongeschikten) beperkt zou blijven tot maximaal 25.000 personen op 12maandsbasis en dat werkgevers- en werkenemersorganisaties die zijn aangesloten bij de Stichting van de Arbeid in voldoende mate (bij CAO) afspraken hebben gemaakt over de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Aan beide voorwaarden is volgens de minister voldaan.

Gevolgen
Het gevolg hiervan is dat alle werkgevers (met uitzondering voor eigenrisicodragers) vanaf 2008 een uniforme premie betalen. Zowel de individuele premiedifferentiatie voor grote werkgevers als de branchegewijze premiedifferentiatie voor kleine werkgevers worden afgeschaft. Werden vroeger de arbeidsongeschiktheidslasten of individueel berekend (bij grote werkgevers) of per branche (kleine werkgevers vanaf 2004) om werkgevers te stimuleren om hun werknemers uit de WIA (voorheen WAO) te houden dan wel te reïntegreren, nu worden alle arbeidsongeschiktheidslasten uitgesmeerd over alle werkgevers gezamenlijk.
Dit kan, al naar gelang de situatie van de werkgever, positief of negatief uitvallen.
Een grote werkgever met hoge toerekenbare arbeidsongeschiktheidslasten zal waarschijnlijk een lagere premie gaan betalen, terwijl een grote werkgever met weinig tot geen arbeidsongeschiktheidslasten meer premie zal gaan betalen. Dit geldt eveneens voor de kleine werkgevers: een kleine werkgever in een branche met weinig tot geen arbeidsongeschiktheidslasten zal naar verwachting meer premie gaan betalen, terwijl een kleine werkgever in een branche met zeer hoge arbeidsongeschiktheidslasten minder premie zal gaan betalen.
In het recente verleden is afschaffing van de gedifferentieerde premie voor kleine werkgevers in ieder geval niet erg positief ontvangen. In 2003 werd voor kleine werkgevers de toen nog individueel berekende gedifferentieerde premie afgeschaft, hetgeen tot een ongekend grote stroom van procedures leidde (deze procedures zijn mede dankzij een veegwet van het ministerie van Sociale Zaken destijds door UWV gewonnen). In 2004 is daarop de branchegewijze premiedifferentiatie voor kleine werkgevers ingevoerd, waar overigens in 2005 ook massaal over is geprocedeerd. In deze procedure is de berekeningswijze van de branchewijze premiedifferentiatie aan de kaak gesteld door met name werkgevers aangesloten bij MKB Nederland. Bij de rechtbank Breda hebben de werkgevers destijds gelijk gekregen. De zaak ligt nu bij de Centrale Raad van Beroep.

Een ding is in ieder geval duidelijk: wil de Minister voorkomen dat in 2008 wederom massaal zal worden geprocedeerd tegen de Pembabesluiten, dan zal hij ditmaal een duidelijk wettelijk kader moeten formuleren.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Werkgevers opgelet: Pemba wordt afgeschaft.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief