icon

Europees bankbeslag

In eerdere bijdragen van 4 april 2005, 29 september 2005 en 14 oktober 2005 schreven wij over Europese wetgeving die het procederen binnen de Europese Unie moet vergemakkelijken. Het nieuwste instrument in dat kader is de Europese executoriale titel die bij verordening van 21 januari 2004 werd ingevoerd, en op 21 januari 2005 in werking trad. Deze titel is alleen van toepassing op onbetwiste vorderingen.

Tot nu toe heeft de Europese wetgever vooral de nadruk gelegd op de erkenning van vonnissen binnen de gehele Europese Unie en het stellen van regels ten aanzien van de bevoegdheid van de nationale rechters. De tenuitvoerlegging van vonnissen binnen de Europese Unie is tot op de dag van vandaag een nationale kwestie.

De Europese Commissie heeft vorige week in een zogenaamd “Groenboek” aangekondigd dat zij daarin verandering wil brengen. De Commissie wil om te beginnen een discussie op gang brengen over de mogelijkheid een Europees bankbeslag in te voeren.

In Nederland wordt bij de incasso van vorderingen veel gebruik gemaakt van het zogenaamde conservatoire bankbeslag. In een aantal andere Europese landen bestaat een soortgelijk middel. De persoon die stelt een vordering te hebben, bevriest het banksaldo van zijn debiteur nog voordat de rechter een oordeel heeft gegeven over de vraag of de vordering bestaat. De voorzieningenrechter van de rechtbank moet daarvoor wel toestemming geven. Hij doet dat na summier onderzoek; om het verrassingseffect van een bankbeslag niet teniet te doen, hoort hij de debiteur in de meeste gevallen niet.

De Europese Commissie heeft ook een conservatoire variant van het bankbeslag voor ogen die in de gehele Europese Unie op gelijke wijze zou kunnen worden toegepast. De Commissie meent dat er twee opties zijn: harmonisering van de bestaande vormen van bankbeslag of een geheel nieuw Europees bankbeslag dat naast de bestaande nationale vormen komt te staan. Het Groenboek werpt 23 vragen op over velerlei onderwerpen, van aansprakelijkheid van de crediteur wegens ongegrondheid van het beslag tot verplichtingen van de bank om een verklaring over het effect van het beslag af te leggen. De Commissie nodigt geïnteresseerden uit voor 31 maart 2007 een reactie op het Groenboek te geven. Daarna zal er een openbare zitting over het onderwerp komen.

De Commissie kondigt ten slotte aan dat zij in 2007 met een Groenboek zal komen over de mogelijkheden om in Europees verband meer inzicht te krijgen in het vermogen van debiteuren.


Peter Bos is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Europees bankbeslag

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief