icon

Nieuwe internationale accounting methode (IFRS) ook voor het MKB introduceren?

De internationalisering van het bedrijfsleven heeft eraan bijgedragen dat de internationale accounting standaard IFRS voor de financiële verslaggeving is ontwikkeld. Vanaf 2005 moeten alle beursgenoteerde bedrijven binnen de EU hun geconsolideerde jaarrekening opstellen conform deze International Financial Reporting Standards (IFRS). Vanaf dezelfde datum is het niet-beursgenoteerde bedrijven in Nederland toegestaan om de jaarrekening op basis van IFRS op te stellen.

In principe zorgen de IFRS voor meer transparantie door andere waarderingsgrondslagen, zoals “Fair Value” (marktwaarde) in plaats van de boekwaarde, en uitgebreidere toelichtingen in de jaarrekening voor te schrijven. Toch is bij de implementatie al de nodige kritiek geuit door de beursgenoteerde bedrijven die het toepassen (zie een eerdere bijdrage).

Het grootste punt van kritiek is dat de nationale verslaggevingregels meer toegespitst zijn op de specifieke kenmerken van elke sector. Ook het midden- en kleinbedrijf als zodanig is een zeer specifieke sector. Er gaan echter stemmen op de IFRS ook hier toe te passen, maar het is de vraag of de IFRS (of een lichtere vorm daarvan) wel de gewenste openheid en transparantie bij het MKB zouden kunnen realiseren.

Voorstanders van de invoering van IFRS bij het MKB menen dat door de betere externe verslaggeving de prestaties van de ondernemingen zowel nationaal als internationaal beter vergelijkbaar zijn en daardoor de concurrentiepositie beter in te schatten zal zijn. Verder zullen de kapitaalverschaffers maar ook de overige stakeholders meer vertrouwen krijgen in de onderneming. Dit zal bijvoorbeeld invloed kunnen hebben op de prijs en de kwantiteit waarmee kapitaal wordt aangetrokken.

Tegenstanders vinden dat het MKB in zijn financieringsbehoefte voorziet door middel van interne financiering en bankkrediet. Er zijn dus geen beleggers die resultaten over de grenzen heen met elkaar willen vergelijken, terwijl bankiers reeds de mogelijkheid hebben om additionele eisen te stellen aan de informatieverschaffing bij de kredietverlening. Tevens zal de toepassing van IFRS het MKB onnodig confronteren met omvangrijke regelgeving en dat zal leiden tot hogere administratieve lasten. Volgens de tegenstanders zouden verslaggevingregels voor het MKB het best door de nationale regelgever kunnen worden opgesteld, omdat het MKB grotendeels opereert in het eigen land.
We blijven de discussie volgen.


Stephanie Mekking is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe internationale accounting methode (IFRS) ook voor het MKB introduceren?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief