icon

Arbo-dienstverlener wil langdurig zieken in dienst nemen

Arbo-dienstverlener ArboNed wil – in samenwerking met het reïntegratiebedrijf Fourstar – zieke werknemers die vanwege arbeidsongeschiktheid geen toekomst meer hebben bij hun werkgever een jaarcontract aanbieden bij Fourstar. Het gaat om werknemers die naar verwachting langdurig arbeidsongeschikt zullen zijn, daardoor niet in het eigen werk kunnen terugkeren en waarvoor de werkgever bovendien geen passende alternatieve functie heeft. De werkgever is in die situatie (wettelijk) verplicht om een werknemer bij een derde te reïntegreren.

Bij de constructie die ArboNed bedacht heeft moet de werknemer vrijwillig de arbeidsovereenkomst met zijn werkgever beeindigen om de overstap naar Fourstar te kunnen maken. Vervolgens treedt de werknemer daar voor de duur van een jaar in dienst. In dat jaar wordt de zieke werknemer herschoold en begeleid naar ander werk. De werkgever betaalt het salaris van de werknemer voor dit jaar aan Fourstar. Zo wil ArboNed een oplossing bieden voor de beperkte reïntegratiemogelijkheden die met name worden ervaren door kleine en middelgrote werkgevers waar minder (verschillende) functies bestaan. Arboned lijkt er op de eigen website zeker van binnen een jaar passend werk voor de betrokken werknemers te kunnen vinden.

Volgens ArboNed biedt de indiensttreding bij Fourstar alle partijen voordelen. De werkgever geeft invulling aan goed werkgeverschap en bespaart op verzuimkosten. De werknemer krijgt alle hulp bij het vinden van meer arbeidsperspectief en voorkomt daarmee werkloosheid en alle gevolgen die dat met zich meebrengt.

Waarom de activiteiten van Fourstar niet succesvol kunnen zijn onder handhaving van het oorspronkelijke arbeidscontract blijft evenwel onderbelicht. De bedachte constructie lijkt namelijk ook nadelen / risico’s met zich mee te brengen. Wat immers wanneer er na een jaar géén passende werkplek is gevonden voor de betreffende, al dan niet nog arbeidsongeschikte, werknemer? Hij wordt dan werkloos. Door vrijwillig op te zeggen bij zijn oorspronkelijke werkgever verspeelde hij zijn ancienniteit (en daarmee in feite zijn eventuele recht op een beëindigingsvergoeding). Bovendien is niet duidelijk of hij dan recht heeft op een WW- of ZW-uitkering. Het vrijwillig beeindigen van de eerdere arbeidsovereenkomst met zijn oorspronkelijke werkgever zou als een benadelingshandeling cq verwijtbare werkloosheid kunnen worden aangemerkt.

Kortom: de outplacement naar het reïntegratiebureau lijkt een mooie mogelijkheid om succesvol buiten de huidige werkplek gereïntegreerd te worden; maar mocht de reïntegratie echter geen succes worden, dan loopt de betreffende werknemer risico’s met betrekking tot ondermeer het recht op de sociale uitkeringen.


Sjef Gitmans is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Arbo-dienstverlener wil langdurig zieken in dienst nemen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief