icon

Vervolg: Hedgefondsen en hun invloed op de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven

De strijd tussen de hedgefondsen Centaurus en Paulson en de directie van Stork gaat een nieuwe fase in.

In een blog van 22 september 2006 berichtten wij over de pogingen van hedgefondsen om door het verwerven van aandelen meer invloed uit te oefenen op de strategie van onder andere Ahold en Stork. Deze week werd bekend dat de directie van Stork terugslaat (FD, 4 oktober 2006).

Op 12 oktober vindt een buitengewone aandeelhoudersvergadering van Stork plaats. Op deze vergadering zal een voorstel van Centaurus en Paulson worden besproken tot verkoop van twee van de drie divisies van Stork. Centaurus en Paulson beschikken tezamen over 32,9 procent van de aandelen. Het voorstel zal vermoedelijk worden gesteund door een derde aandeelhouder die over 8 procent van de aandelen beschikt.

De directie heeft aangekondigd Centaurus en Paulson voor de rechter te zullen slepen om zo een eventueel besluit tot afstoting van de twee divisies ongedaan te maken. De directie beschuldigt Centaurus en Paulson van overtreding van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996. Ingevolge deze wet zijn aandeelhouders in een N.V. die over meer dan vijf procent van de aandelen beschikken, verplicht aan de directie en aan het Ministerie van Financiën melding te doen van iedere transactie waardoor er een aanmerkelijke verschuiving in hun belang optreedt. De wet stelt dat iemand ook wordt geacht zeggenschap te hebben over aandelen die door een derde worden gehouden wanneer hij met die derde een “duurzaam gemeenschappelijk beleid inzake de uitoefening van het stemrecht” voert. Het doel van de meldingsplicht is onder andere om de verhoudingen binnen de aandeelhoudersvergadering inzichtelijk te maken voor (toekomstige) aandeelhouders.

Als gezegd, beschikken Centaurus en Paulson tezamen over 32,9 procent van de aandelen. Volgens de directie van Stork voeren Centaurus en Paulson sinds begin dit jaar een “duurzaam gezamenlijk beleid”, zodat zij toen al melding hadden moeten doen van hun gezamenlijk aandelenbelang. Centaurus en Paulson stellen echter dat hun duurzaam gezamenlijk beleid pas op 6 september tot stand kwam door ondertekening van een protocol over hun samenwerking. Van dat feit hebben zij melding gedaan. De directie vindt dat andere aandeelhouders door deze – in hun ogen te late – melding zijn misleid.

Als de rechtbank tot de conclusie komt dat Centaurus en Paulson inderdaad niet tijdig aan hun meldingsplicht hebben voldaan, kan zij vijf maatregelen opleggen: (i) veroordeling alsnog melding te doen overeenkomstig de wet; (ii) schorsing van uitoefening van het stemrecht gedurende ten hoogste drie jaar; (iii) schorsing van een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders; (iv) vernietiging van een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders; (v) bevel om zich te onthouden van handelingen waardoor aandelen worden verkregen. Het is dus mogelijk dat een eventueel besluit op 12 oktober tot afstoting van twee divisies, door de rechter zal worden teruggedraaid.

Wordt vervolgd.


Peter Bos is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vervolg: Hedgefondsen en hun invloed op de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief