icon

Ontslag van een statutair directeur: oppassen!

De positie van de statutair directeur is anders dan die van de “gewone” werknemer. Een in het oog lopend verschil op arbeidsrechtelijk gebied is dat voor het ontslag van een statutair directeur geen ontslagvergunning nodig is. Het is echter niet zo dat het ontslag van een statutair directeur daarom eenvoudig is, zoals blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Zwolle-Lelystad.

In die zaak had een directeur van een B.V. de arbeidsovereenkomst met een andere directeur opgezegd. Die andere directeur vocht dat ontslag aan, en met succes. De rechter constateerde namelijk twee manco's aan de opzegging: deze was onvolledig, en bovendien niet gedaan door het juiste orgaan. De twee geconstateerde manco's houden overigens wel verband met elkaar.

De opzegging was onvolledig omdat daarmee (kennelijk) alleen de arbeidsrechtelijke relatie (de arbeidsovereenkomst) werd opgezegd en niet tevens de vennootschapsrechtelijke (de positie van statutair bestuurder). Dat kon niet, oordeelde de rechter, omdat die twee relaties ondeelbaar zijn en de één in principe niet kan bestaan zonder de ander. De opzegging was verder door het foute orgaan gedaan, omdat alleen de algemene vergadering van aandeelhouders een arbeidsovereenkomst met een directeur kan opzeggen; een (andere) directeur kan dat dus niet. De B.V. had nog geprobeerd dit laatste manco te repareren door (maanden) later de vergadering van aandeelhouders te laten vaststellen dat het ontslagbesluit juist was. Dat was onvoldoende, oordeelde de rechter; de vergadering had een (nieuw) ontslagbesluit moeten nemen, en dat had zij niet gedaan.

De overweging dat de arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke positie van een directeur ondeelbaar is, is overigens niet om te draaien. (Alleen) arbeidsrechtelijk ontslag levert geen ontslag als directeur op, maar een correct gegeven ontslag als directeur hoeft niet altijd te betekenen dat het arbeidsrechtelijke verband ook eindigt. Het is dus mogelijk dat een directeur als directeur wordt ontslagen, maar (zonder dat de vennootschap dat voor ogen stond) wel als werknemer aan de vennootschap verbonden blijft, en dus aanspraak op salaris behoudt.

Al met al voldoende redenen om het ontslag van een directeur goed voor te bereiden. De beslissing is er in de regel ook ingrijpend genoeg voor.


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ontslag van een statutair directeur: oppassen!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief