icon

Onbevoegd verleend: vrijstelling van het bestemmingsplan.

Uit een recente uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State d.d. 28 juni 2006 is gebleken dat veel gemeenten in de provincie Zuid-Holland niet bevoegd zijn tot het verlenen van vrijstelling van hun bestemmingsplannen op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Wat is er aan de hand?

Wanneer een bouwvergunning wordt aangevraagd voor een bouwwerk dat niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan, kan het College van Burgemeesters en Wethouders van deze gemeente vrijstelling verlenen van het bestemmingsplan in door Gedeputeerde Staten aangegeven categorieën van gevallen.

Door Gedeputeerde Staten is, ten behoeve van deze vrijstellingsmogelijkheid van gemeenten, een lijst met categorieën van gevallen opgesteld. Deze lijst met gevallen is een algemeen verbindend voorschrift dat op grond van de Provinciewet moet worden bekendgemaakt in een provinciaal blad dat algemeen verkrijgbaar is.

In bovengenoemde uitspraak had GS van provincie Zuid-Holland de lijst met categorieën niet op juiste wijze bekendgemaakt. De lijst met categorieën was niet gepubliceerd in een Provinciaal blad.

De Afdeling heeft geoordeeld dat, nu het algemeen verbindend voorschrift niet op juiste wijze bekend is gemaakt, het niet in werking is getreden. Het gevolg hiervan is dat de Colleges van Burgemeesters en Wethouders in de provincie Zuid-Holland niet bevoegd waren tot het verlenen van vrijstelling.

Het goede nieuws is dat, zoals blijkt uit een uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Roermond d.d. 12 september 2006 het bevoegdheidsgebrek van het College van Burgemeester en Wethouders kan worden hersteld door de lijst met categorieën van gevallen alsnog te publiceren.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Onbevoegd verleend: vrijstelling van het bestemmingsplan.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief