icon

De VS en abortus

Wanneer in Nederland wordt gesproken over de abortusregels in de VS wordt vaak verondersteld dat dat hier is verboden. Dat is evenwel bezijden de waarheid. Ruim 30 jaar geleden, in 1973, heeft de hoogste gerechtelijke instantie van de VS, het Supreme Court, zich al gebogen over het abortusvraagstuk (in Roe vs. Wade).

Het Supreme Court heeft in 1973 het recht op privacy -hoewel niet expliciet in de Grondwet van de VS opgenomen- afgewogen tegen het belang van de gezondheid van de moeder en het kind. Uitkomst van deze afweging was dat een zwangerschap tot en met de derde maand legaal mocht worden afgebroken. De wetgeving van de 50 staten mag abortus in die maanden niet verbieden. Dit is vandaag de dag nog steeds geldend recht in de VS.

Het lijkt er echter op dat conservatieve stromingen steeds meer terrein winnen in de VS. Daarmee staat het sinds 1973 geldende “recht op abortus” ook ter discussie. De staat South Dakota heeft zelfs in februari van dit jaar een wet aangenomen waarin abortus wordt verboden.

Velen denken dat een belangrijke reden daarvoor was het abortusvraagstuk weer op de agenda van het Supreme Court te zetten. Het Supreme Court kan namelijk de rechtmatigheid van een wet van één van de staten aan de Amerikaanse Grondwet toetsen. Vanwege de recente benoeming van twee conservatieve rechters (van in het totaal negen rechters van het Supreme Court), te weten justices Roberts and Alito, door President Bush zou het zo kunnen zijn dat de wet niet in strijd met de Grondwet wordt geacht. Dan blijft het verbod op abortus in South Dakota van kracht en is het niet uitgesloten dat meer conservatieve staten volgen.

Onze advocate Marjolein Dieperink woont en werkt momenteel een half jaar in New York. Gedurende dat half jaar zal zij zich verdiepen in het Amerikaanse recht en ons regelmatig op de hoogte houden van haar bevindingen.


Marjolein Dieperink is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

De VS en abortus

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief