icon

Wijzigingen in de WW

Per 1 oktober 2006 wordt de Werkloosheidswet ingrijpend gewijzigd. Deze wijzigingen liggen in de huidige lijn van de overheid van “activerende” sociale wetgeving. Er moest een einde komen aan de praktijk dat de WW als een soort afvloeiingsmiddel van de oudere werknemer zou fungeren. De sollicitatieplicht is verscherpt en de maximale uitkeringsduur wordt bekort. Daartegenover staat wel dat de uitkering in de eerste twee maanden wordt verhoogd naar 75% van het loon en dat voor toegang tot de WW de werknemer niet meer behoeft te protesteren tegen zijn ontslag.

In onze bijdragen van 25 april 2005, 20 september 2005, 31 maart 2006 en 11 mei 2006 bespraken wij reeds de op stapel staande veranderingen, maar voor de duidelijkheid en omdat er hier en daar wijzigingen in het wetsvoorstel zijn aangebracht zal ik hierna de wijzigingen per 1 oktober 2006 kort puntsgewijs beschrijven:

– In de eerste twee maanden van WW-uitkering wordt 75% van het loon uitgekeerd. In de maanden daarna is de uitkering 70% van het loon;
– voor toegang tot de kortdurende WW-uitkering van drie maanden geldt dat de werknemer in de 36 weken voor de eerste werkloosheidsdag minimaal 26 weken in loondienst heeft gewerkt. Dit wordt de wekeneis genoemd;
– voor toegang tot de langdurende WW-uitkering geldt dat de werknemer in minimaal vier van de laatste vijfkalenderjaren over 52 dagen loon moet hebben ontvangen. Dit wordt de jareneis genoemd. De werknemer moet tevens aan de wekeneis voldoen. De uitkering duurt in maanden even lang als het arbeidsverleden in jaren met een maximum van 38 maanden. Een werknemer die bijvoorbeeld voldoet aan wekeneis en de jareneis, met een arbeidsverleden van 12 maanden, ontvangt een WW uitkering van 12 maanden, waarin in de eerste twee maanden 75% van het loon en in de maanden daarna 70% van het loon wordt uitgekeerd;
– voor werknemers die op of na 1 oktober 2006 50 jaar en ouder zijn en werkloos worden, bestaat na afloop van de WW-uitkering aanspraak op een uitkering ter hoogte van het sociaal minimum, zonder dat er een vermogenstoets zal plaatsvinden. Voor deze speciale uitkering, de IOW genaamd zal een apart wetsvoorstel worden ingediend;
– de WW biedt tijdelijke ontheffingen van de sollicitatieplicht voor vrijwilligerswerk, intensieve mantelzorg en calamiteiten in de gezinssituatie;
– de verwijtbaarheidstoets die het UWV voor toegang van de WW toepast, zal zich beperken tot ernstige misdragingen en ontslag door de werknemer zelf. De noodzaak om pro-forma procedures voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter te voeren komt volgens het ministerie te vervallen. Onze verwachting is echter dat pro-forma procedures niet geheel tot het verleden zullen gaan behoren, omdat werknemers, ondanks het feit dat het niet nodig is, in de onderhandelingen voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst mogelijk toch zullen blijven aandringen op een pro-forma procedure.

Het wachten is nu hoe de praktijk gaat uitpakken, met name met betrekking tot de verwijtbaarheidstoets.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wijzigingen in de WW

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief