icon

Opleveringsarbitrage bij het GIW

In het GIW model voor koop/aannemingsovereenkomsten bestaat sinds 2003 de mogelijkheid om een opleveringsarbitrage in te stellen. Van deze mogelijkheid is veel gebruik gemaakt. Sinds de invoering van de opleveringsarbitrage hebben enkele honderden partijen zich gemeld voor deze procedure. Het succes kan wellicht worden verklaard omdat de procedure snel en goedkoop is. Het klachtengeld is laag (thans: € 45,–) en er is geen verplichte rechtsbijstand van een advocaat.

De uitspraak van een opleveringsarbitrage geeft ook duidelijkheid over de vraag of de verkrijger terecht een beroep heeft gedaan op zijn opschortingsrecht. Iedere koper heeft immers het recht om na de oplevering 5% van de bouwsom in depot te houden tot minimaal drie maanden na de oplevering.

Volgens E.M. Bruggeman (BR 2006/167) moeten geschillen die betrekking hebben op de oplevering en opleveringsgebreken bij uitsluiting worden voorgelegd aan de arbiters van het GIW. De Raad van Arbitrage zou zich onbevoegd moeten verklaren, omdat de opleveringsarbitrage dwingend zou zijn voorgeschreven in het GIW reglement. Ik stel echter vraagtekens bij deze conclusie. Met name als er sprake is van een geweigerde oplevering, kan ik mij voorstellen dat de Raad van Arbitrage bevoegd moet zijn. Er is dan immers geen sprake meer van gebreken die eenvoudig kunnen worden hersteld. Daarnaast kan men zich afvragen of het wenselijk is dat aan consumenten de keuze wordt onthouden. Voorts toetst het GIW uitsluitend aan zijn eigen garantienormen, welke slechts een minimum-niveau beschrijven. Als de verkrijger een hoger niveau mocht verwachten, dan houdt het GIW daarmee in beginsel geen rekening. Daarnaast zijn de vonnissen van GIW arbiters, volgens onze ervaring, minder makkelijk ten uitvoer te leggen. Er worden bijvoorbeeld geen dwangsommen opgelegd. Indien de ondernemer zich niet aan het GIW vonnis houdt, kan de verkrijger wel een beroep doen op de GIW garantstelling. Maar ook dan wordt herstel slechts uitgevoerd volgens de eerder genoemde (minimale) GIW garantienormen.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Opleveringsarbitrage bij het GIW

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief