icon

Nieuwe rechtspersoon voor Maatschappelijk Ondernemen in onderzoek

Waarom een nieuwe rechtspersoon in het leven roepen? Ons rechtsbestel kent immers al de Stichting en de Vereniging, en ook de B.V/N.V. laat zich gebruiken voor het dienen van het publieke belang.

Toch acht de werkgroep “Rechtsvorm Maatschappelijk Ondernemen” de tijd rijp voor een nieuwe rechtspersoon. Zij heeft onderzoek gedaan naar een privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk, die één of meer ondernemingen in stand houdt en volgens de statuten zich specifiek en uitsluitend in dienst stelt van de betrokken publieke belangen. Deze belangen liggen onder meer in de zorg, het onderwijs en de woningbouw.

De achtergrond voor het onderzoek is de voortschrijdende professionalisering van het management en bestuur van semi-publieke instellingen. Bescheiden vrijwilligersorganisaties zijn veranderd in grote ondernemingen waarin veel geld omgaat. Bovendien worden aan de organisatie en de dienstverlening van deze ondernemingen hoge eisen gesteld. Het rechtpersonenrecht heeft hier echter nooit op ingesprongen. Immers: de B.V./N.V zijn vooral dienstbaar aan het belang van de kapitaalverschaffers, de Vereniging aan die van haar leden en de Stichting is vooral op haar eigen doelstelling gericht waardoor belanghebbenden alleen invloed kunnen uitoefenen als de statuten daarin voorzien of de specifieke wettelijke bepalingen de instelling daartoe verplichten.

Een randvoorwaarde voor de nieuwe rechtspersoon is wel dat deze semi-publieke instellingen in het openbaar verantwoording blijven afleggen voor de diensten die zij verlenen. Een bestuur met een raad van toezicht en de toepassing van het jaarrekeningenrecht zou aan deze randvoorwaarde invulling kunnen geven. Daarnaast geeft de nieuwe rechtspersoon vooral een grotere zelfstandigheid aan de ondernemingen ten opzichte van de overheid. Het belangrijkste gevolg daarvan zou het terugdringen van de gedetailleerde regels voor hun verantwoordingsplicht zijn. Echter wel met genoegzame waarborg van de betrokken publieke belangen.

Wij houden u op de hoogte van deze ontwikkeling in het rechtpersonenrecht.


Stephanie Mekking is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe rechtspersoon voor Maatschappelijk Ondernemen in onderzoek

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief