icon

De VS, luchtkwaliteit en Kyoto

De laatste jaren is het onderwerp Luchtkwaliteit een belangrijk thema in de Nederlandse bouwwereld. Bouwprojecten worden getoetst aan de normen voor stoffen in de lucht zoals voorgeschreven in de Nederlandse besluiten aangaande de luchtkwaliteit, met afgelasting of vertraging van vele projecten tot gevolg. Sindsdien is de belangstelling voor de luchtkwaliteit enorm toegenomen, hetgeen alleen al blijkt uit de vele initiatieven en plannen op lokaal niveau.

De normen voor de luchtkwaliteit houden nauw verband met het protocol van Kyoto. In dat protocol verbinden de (rijke) industrielanden zich om de uitstoot van broeikasgassen in 2010 met (gemiddeld) 5% te hebben teruggebracht ten opzichte van het niveau van 1990. De Verenigde Staten onderschrijven Kyoto niet. Ter motivering van het standpunt van de VS heeft president Bush gewezen op de grote financiële lasten en het verschil dat Kyoto maakt tussen de prestatienormen voor arme en rijke industrielanden. Gevolg is dat vandaag de dag 4% van de wereldbevolking verantwoordelijk is voor circa 23% van de uitstoot van broeikasgassen. De uitstoot van de broeikasgassen ligt in de VS 18 tot 20% boven de Kyoto-norm.

De VS hebben op nationaal niveau niet in de plaats van het Kyoto-protocol een ander wettelijk kader geschapen waardoor de uitstoot van broeikasgassen en de luchtkwaliteit wordt geregeld. Dit betekent evenwel nog niet dat de klimaatverandering in het geheel geen aandacht krijgt. Veel wetenschappelijke en religieuze instituten plaatsen het vraagstuk van Global Warming in de schijnwerpers. Daarnaast spreken ook bedrijven – m.n. mulitnationals – hun vrees uit over de klimaatverandering. Het ziet evenwel niet ernaar uit dat de regering Bush zich geroepen voelt om het onderwerp ter hand te nemen.

In wetenschappelijke kring wordt thans gepoogd om de publieke opinie te mobiliseren en zo de politiek te dwingen tot het nemen van maatregelen. Doel daarbij is dat in 2010 een wettelijk kader voorhanden is waarin de uitstoot van broeikasgassen wordt geregeld. Gisteren werd op de Columbia Universiteit het startsein gegeven voor deze campagne. De idee is dat instellingen in heel Amerika op 31 januari 2008 (welke dag is gekozen vanwege de volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen) zich focussen op de klimaatveranderingen, en daarmee druk uitoefenen op de politiek, zie verder: www.focusthenation.org. Hoewel deze campagne door ons Nederlanders waarschijnlijk zal worden getypeerd als typisch Amerikaans, is het goed om te merken dat in een vervuilde stad als New York het onderwerp luchtkwaliteit wel degelijk in de belangstelling staat. Daarnaast zijn het enthousiasme, de overtuiging en de retoriek waarmee een dergelijke campagne wordt geïntroduceerd voor mij als Nederlandse enorm fascinerend.

Onze advocate Marjolein Dieperink woont en werkt momenteel een half jaar in New York. Gedurende dat half jaar zal zij zich verdiepen in het Amerikaanse recht en ons regelmatig op de hoogte houden van haar bevindingen.


Marjolein Dieperink is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De VS, luchtkwaliteit en Kyoto

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief